царство
с.
1) уст. спец. сардырся канму, сарство
2) саралӧм
   избрать на царство кого-либо бӧрйыны кодӧскӧ саравны
3) спец. сарство
   царство животных пемӧсъяс
   растительное царство быдмӧгъяс
   царство природы ывла, вӧр-ва
4) перен. ыджыдалӧм
   царство вечного холода нэмчӧжся кӧдзыдлӧн ыджыдалӧм
   ◊ сонное царство кыз унмӧн узьӧм
   ◊ тёмное царство пемыд пельӧс; бӧрӧ кольӧм оландыр
   ◊ царство небесное а) югыдін да шоныдін (кулӧмалы бурсиӧм); б) рай