Озъягское участковое лесничество
Озъяг участокса вӧр видзанін Озъягское участковое лесничество ГУ РК «Усть-Куломское лесничество» «Кулӧмдінса вӧр видзан овмӧс» КР КА-лӧн Озъяг участокса вӧр видзанін