Вернепечорское участковое лесничество
Печӧра йыв участокса вӧр видзанін Вернепечорское участковое лесничество ГУ РК «Комсомольское лесничество» «Тыбъюса вӧр видзан овмӧс» КР КА-лӧн Печӧра йыв участокса вӧр видзанін