терминов: 1513
страница 8 из 31
подписатлаш
няня
сукыр
киндысавыш
шурнысавыш
шурныволгенче
нӧшмӧ
пырче
том
туш
амбар
склад
лӱмылаш
пижыкташ
тушкаш
лӱмӧ
бутылка
обшиватлаш
йӱлаш
эҥаш
пелаш
поньыжаш
пелташ
эҥдаш
чыждыраш
шыраташ
йӱлалташ
ырыкташ
икташ диал.
поктылаш
писештараш
чуриктараш
пурактараш
почкалтараш
кожгандараш
ончыкташ перен.
умулташ (колым)
♦ ушым пуаш
ушым пурташ
шокшым пуаш
шокшым пурташ
парым пуаш
кожмӧр
коштыра
ыштыраш (йылме)
койыш-шоктыш манер
1. коштан
копшо
кугуверан
кугешнылшан
чукрий
пыльдырий
2. ковыра
онч. йорга
1. ковыраланаш
ковыртаташ
йоргаланаш
йолдыртаташ
♦ изин-кугун кояш
2. кадыргылаш
койышланаш
чукриланаш
кугешнаш
кугешнылаш
верланаш
омбашланаш
♦ шкем кугуэш ужаш
шкем кугуэш пышташ
нер мучко ончаш
нерым нӧлташ
йоргаланен
ковыраланен
йолдырге
лоҥга
покшел
♦ коклам коштшо
кок тӱран кӱзӧ
манеш мутан
нерым шӱшкаш
тареш пураш
1. лоҥгаште
кӧргыштӧ
2. ончылно (калык, ял, еҥ)
ӱмбалне
сӱван

кавараш
пыташ
йомаш
пушнаш
тӱнчыгаш
кошаргаш перен.
кугыргаш перен.
♦ ӱмыр шуаш
ӱмыр кӱрылташ
ӱмырешлан мален колташ
чон лекташ
вес тӱняш каяш
рокыш пураш
илаш ӧрканаш
илаш шӱден коден
уке лияш
вуйым пышташ
вуйым йомдараш
вуйым кошарташ
вуйлан муаш
вуйлан толаш
йолым шуйдараш
чумалтен возаш
вует дене пий модшо

♦ пылышыш пураш
састук
пийвурса
377ком
ӱмбал
кӱрт
корко
курш
пурня
пестер
шоваш
лаче
сатан
чатыр
корзинка
моклака
чумырка
кандар
калта
лаваса
мутат уке
чынжым манаш гын
корсака
чоргыла
моклака
кидкопа
сово
кормыж (пундаш)
сераш
удыраш
корешлаш
чертитлаш
(иктаж кушко)
савырнаш
пураш
лиде
лидака
кӧрага
ташлама
пайдан
чукыр
алдыр
стакан
(черта)
корыш
кореш
линий
чат
коржаш
кераш
пеҥаш
йычаш
кӱчышташ
1. шоктыш
шушыл
шу
2. куча
3. румбык перен.
чырагӱзӧ
кугыза
чочой
кульымаш
шер темаш
пурлалаш
тамлаш
авызлаш
нямаш
вуткаш
логарланаш
ниялташ разг.
тодаш разг.
нӱжаш разг.
тыгылаш разг.
лупшаш разг.
шӱшкаш разг.
пӧжгаш разг.
ропкаш разг.
♦ мӱшкырым темаш
логарым темаш
шодыртаташ
мураш
пӱсемдаш
кавыскаш
кавыжгаш
кожланаш (йӧра)
топланаш
таптылгаш
шупшылташ
кажланаш (мланде)
лачыгаш (уржа)
коҥгок лияш (кинде)
мияш-толаш
корным такырташ
корным тошкаш
ягылташ перен.
тошкешташ перен.
туҥгыргаш
коштыраҥаш