лапчыкын-лапчыкын
лапчыкын-лапчыкын
лоскутками; на лоскутки, в клочья
    лапчыкын-лапчыкын кушкед кышкаш изорвать в клочья
    лапчыкын-лапчыкын коштшо пыл кучевые облака