каван
каван
кладь, скирд хлеба
    уржа каван ржаная кладь
    шудо каван стог (сена)