шарын
резерв, ресурс
    Окса шарын. Арака шарын. Курго шарын