мунчалтыше
скользящий, меняющийся
    Мунчалтыше график. Мунчалтыше каныш