модышвуй
затейник
    Модышвуй куштен колен, кандаш вате ажгынен (И.С.)