икчумырлык
единство, общность
    Калыкын икчумырлыкшо уке