жапсыр
весьма (СлЗ.)
    Жапсыр начар. Жапсыр шагал