ара
тело (РМС)
    Кавасе ара. Вишкыде ара. Пешкыде ара