щавель
м. бот. шомкор, диал. шоматурун
   конский щавель биатурун, вӧвкудз, поншомкор
   молодой щавель том шомкор
   щи из щавеля шомкора шыд