Ийу
Обь (peка)
    Ийун тяр разделение Оби на двa pyкaва