ол
голова
    оло́хэн в голове, на голове
    пэдян ол нос