Администрация городского поселения «Синдор»
«Синдор» кар овмӧдчӧминса администрация Администрация городского поселения «Синдор» Княжпогостского района Республики Коми Коми Республикаса Княжпогост районлӧн «Синдор» кар овмӧдчӧминса администрация (2016, 2018)