терминов: 2570
страница 13 из 52
ходиори, мутӯвури
туйӈкулӯри; ходиал-ходиал тало̄ри
наӈгалаори
1 и 2 л. не употр., закипеть 1 и 2 л. не употр.
пуйлуйни, пуйсилуйни
1 и 2 л. не употр.
пуйлуйни, пуйсилуйни
м.
гиан
ходиори, мутӯвури
    закончить работу дёбомби ходиори
морапсимбори
якчиори, якчиго̄ри, дасио̄ри, дасиго̄ри
до̄киади якчиго̄ри
(закрою, закроешь)
якчиори, якчиго̄ри, дасио̄ри, дасиго̄ри
(закроюсь, закроешься)
до̄киади якчиго̄ри
мокчаори, то̄вори
мокчаори, то̄вори
м.
дуэн, хэвэ̄н
а̄мбо̄ри
(залью, зальёшь)
а̄мбо̄ри
(замажу, замажешь)
модориори, холо̄ри
модориори, холо̄ри
(заменю, заменишь)
калаори, дюэчиури
калактаори, каланасиори, дюэчиктэури
гэкчиури, ноӈдисиори
(-ая, -ое)
тэӈ улэ̄н, ичи ана̄ улэ̄н
м. (мн.ч. замки)
ёсо
колом осиори, хэмэ̄ осиори, симчиэмбури
(заморожу, заморозишь)
гэкчивэ̄мбури
только мн.
мэин
гэкчиури, ноӈдисиори
ж.
сиудэчэ, дасича
    на окне висит занавеска па̄ваду сиудэчэ бӣни
м.
бэлӣчэ
бэлӣчиури, баргичиори
(-ая, -ое)
бэлӣчису, баргичисо
(запасусь, запасёшься)
бэлӣури, баргиори
м.
пӯн
(запру, запрёшь)
якчиори, ёсолаори
(запою, запоёшь)
дярило̄ри, дярипсимбори
якчиори, ёсолаори
ж.
бичхэкэ̄н
ниручиури, нируктэури
(заплачу, заплачешь)
соӈголо̄ри, соӈгопсимбори
(заплачу, заплатишь)
дихава бӯвури
(заполню, заполнишь)
тиас осива̄мбори, дялпо̄ри
тиас осива̄мбори, дялпо̄ри
эдеури
эдеури
(запрещу, запретишь)
камалиори, паполаори
камалиори, паполаори
халиаори, халиачиори
(запрягу, запряжёшь)
халиаори, халиачиори
дёбохандолаи туримбэ ба̄ори