терминов: 6627
страница 5 из 133
бизнесъеҥ
войыр
вурсо
пиалвундо, сайлык, эсен
рыжле
суапаҥдаш
тауштыме
перкан, пиалан, шулыкан
шулык
порыштыше
алал, кавыл, порыштыш
порыгумылан, тыланле
порӱшанле
порышонымашан
савыр, савырлылык, сором
порыгойышан, савыр, соромло
илышпиал, перке, сайлык, эсенлык
перкан, пиалан
йӧрышӧ-йӧрдымӧ, умыр
порышоныш, тожалык
порышонышан
кугештарыме, суапле
суаплык, чонворылык
алалгумылын, кастарен
алаллык, кумыллык
алалгумылан, кумылчо, товылго
пакеллык, сугыньо
реза, суапландарыме, шулыкан
кастараш, сайылташ, суапландараш, эсенлаш
пиалвундо, ситык
йӧнештарыме, йӧнлӧ, тӱзатыме, тӱзык, тӱзыкан
тамлӱпшык
соромло
ракатлын
ракат, шыран
келанаш, ракатланаш, шыранаш
шапкалге
шапка
йылгык
(сверкать)
чылгыжаш
тойланаш
йолго
шапалге