терминов: 81
страница 1 из 2
мыни
нашмы
тьыри
кукырланаш, шыкланаш
кукыр, шык
1) логер кошкымаш, йӱмӹ шомаш
2) иктӓ-мам ӹштӹмӹ шомаш
(ӹ)жӓлӓйӓш
шышкылаш (мӱкш), чӹнгӓлӓш (кӹшкӹ)
(ӹ)жӓл
(ӹ)жӓл, (ӹ)жӓлӹн
шылангы (мӱкшӹн, потемшӹн, лапшангын), нер (кужынерӹн, пармын), йӹлмӹ мычаш (кӹшкӹн)
(ӹ)жӓлын
(жалуюсь, жалуешься)
вуйым шиӓш, жалваяш
(ӹ)жӓл
15жар
шокшы, шокшештмӓш
шокшы, шокшы игечӹ
жарымы
жараш
шокшы
шокшы
жаркой
1) шурным тӹредмӓш
2) тӹредмӹ жеп
(жму, жмёшь)
I
1) кычаш, кормежтӓш
2) пӹзӹртӓш, пӹзӹрӓш
3) шӹкӓш, пӹзӹртӓш
4) немӹртӓш
II
тӹредӓш
(жмусь, жмёшься)
1) пӹзӹрнӓш, пӹзӹргӓш, цымыргаш
2) кукырланаш
йылатышы
вычаш
(жую, жуёшь)
1) пыраш, пырышташ
2) янгыжаш
согоньлаш, шанаш, желаяш
    желаю видеть ужнем
    желает, чтобы я вернулся мӹньӹм пӧртӹлтӹктӹнежӹ
    желаю счастья цӓшӹм согоньлем (шанем, желаем)
то
1) кӹртни(н)
2) цаткыды, пингӹдӹ
кӹртни
1) саремӓш, нарынзалгаш
2) сарым (нарынзын) каяш
мыны якшаргы, мыны сары
царамат
мӹшкӹрвушты, пӓгӓр
шӓкш
вӓтӹ
ӹдӹрӹм нӓлӓш, вӓтӓн лиӓш
1) ӹдӹр нӓлшӓшлык ӹрвезӹ, млоец
2) армары
ӹдӹрӓмӓш
равы
ожы
1) цама
2) тӓлгӱдӹ
(жертвую, жертвуешь)
жертвуяш
нимӓ жӓлӓйӹдӹмӹ, кого шӹдӓн
кӹртни листӹ
(жгу, жжёшь, жгут; жёг; жгла)
йылаташ
вал
сары, нарынзы
тум эхель