армия
ж.
армия, чаоха
    Советская Армия Советскай Чаоха