федеративный

федеративнӧй
федеративное устройство федеративнӧй тэчасног