технический

техническӧй
техническое училище техническӧй училище