пака-пака бӣ
чёрный-пречёрный
    пака-пака черным-черно
    пака-пака осиори почернеть