южгунам
коклан
жапын
коклан-коклан
жапын-жапын
пагытын-пагытын
кашак-кашак
кашын-кашын
шуэн-шуэн
кунам-икана
кокла гыч