изи
тыгыде
лочо
кӱчык
лапка
пачката
ужар (аза)
чыки (еҥ)
чыли (тул)
♦ тагына йымал (калык)