айда-лийже
арик-турик
кыдач-покшеч
айда-йӧра
тышеч-тушеч
теньыш-оньыш
тембак-умбак
шотдымын
алди-булди
алди-гулди
арди-вурди
алык-пылик
пеле-пуле
пылде-полдо
пеле-дуре