Везъю
Везъю (приток р. Вишера; в Корткеросском районе)