can
can
1) душа; дух / suflet, spirit; can acısı боль души / durere de inimă, durerea sufletului; can suada (suvada) добрый, отходчивый / bun, nerázbunător; candan от всей души, от всего сердца / din toată inima; can kurtaran спаситель / ratuitor, mîntuitor; can satmaa трусить, дрожать от страха / a avea frică; a-i fi frică; a tremura de frică; can acıtmaa причинять душевную боль, причинять огорчение, огорчать / a amari, a întrista; can almaa губить, убивать / a nimici, a omorî; саn alıcı душегуб / ucigaş; canıma táketti мне надоело; мне стало невмоготу / eu nu mai pot, e peste puterile mele; canımı yaktı он ранил мое сердце / mi-a ars inima; саn vermää испустить дух; умереть / a muri; ne canın çekä́rsä что душа пожелает / ce doreşte sufletul; canım acıdı а) я пожалел, посочувствовал / textual am avut milă, am cruţat, am compătimit; б) я пожалел, поскупился / eu am avut milă, m-am zgîrcit; canım sıkıldı мне стало скучно, тоскливо / mi s-a făcut trist, urît; göz görercan çeker погов. глаз видит -душа желает / prov. ochii văd -inima cere; 2) жизнь / viaţă; canını ortalaa koymaa а) поставить жизнь на карту / a juca ultima carte, a risca; б) отдать жизнь, пожертвовать жизнью / a-şi da viaţa, a-şi sacrifica viaţa; ◊ canım (обращение) душа моя, душенька; голубчик; друг мой / dragă, drăguţule; sufleţelule; can tatlı жизнь прекрасна (букв. душа сладка) / textual sufletul e dulce, viaţa e frumoasă; can evi анат. солнечное сплетение / plex solar; canına karez olmaa быть врагом своего здоровья / a fi duşman al propriei sănătăţi; cana yakın душевный, сердобольный / sufletesc, cordial, sincer; compătimitor, milos.