терминов: 286
страница 1 из 6
кугыгияр
(о вопросе, деле, т.д.)
шӱрчӧ
шыран
шыранаш
кечышот
шуарымаш
выле
кӱэран
(в органах человека и животных)
чагыр
чыпчаш
шырча
тыгыдышер
кӱсенвундо, оксавундо, шийвундо
(основательно)
чыҥ
кишланаш, шыгырланаш
кычыка
пачката
шоптыршинчан
пашкар
пере
картче
карьерланаш
(разряд, класс)
нерге
(что-либо)
тыртыкташ
тыргыкташ
мунчалтыш
(трибуна)
шаге
лӱшке
(колебание)
лӱҥгыш
лӱҥге
тӧрткыл
(четвёртая часть года)
ийчырык, чырык
чырыкаш
пачерзе
пачерланаш
витансе
кинойомак
(о работе, жизни)
шолаш
шолтымвӱд
ражга, ражгата
кашке, шопык, шадырык
шадырге
шолора