терминов: 180
страница 1 из 4
пызырчык
мутмодыш
шоктызо
чача
шоныш, ыҥ
полган
(следовать за кем-либо)
кышалаш
урдык, урдыш
пелтык
утартыш
тортен кошташ
утык
увертарчык
лӱмлӧ, палыме
татыр
курымашле
увертымаш
(о течении воды)
кугыргылаш, пунешташ
сапешке
полдалгымаш
(о рассуждениях, мыслях, действиях)
полдалге
шӧралташ
мастарлыме
луктыш, савыктыш, савыш
ыштендыш, ыштыш
ожсек
оҥартыш
паремдымаш
артык, утык
артык
вӱдлук
тыгыдемдымаш
1. (процесс) ыҥвесеммаш
2. (результат) ыҥвесемдыш
ужалчык
пунйӱр, шыжака
сорвыкаҥше
нодаш
нечкыштараш
нечкышнаш
вийдымешташ, тӱлыжгаш, элнаш
пызырньык
медыктараш, тӱлыжташ
элнаш
перке
перкан, поянле
ойыпаҥдаш, сӱретаҥдаш, тӱсаҥдаш
ойыпланаш, сынаҥаш