терминов: 58
страница 1 из 2
чача
ыҥ
урдымаш
тортен кошташ
лӱмлӧ
татыр
увертымаш
савыктык
ыштендыш
утык
пунйӱр
пызырньык
медыктараш
токлык
(запечатлеть) ойыпаҥдаш, тӱсаҥдаш; тӱсаҥдараш
сынаҥаш
1. (то, что изображено) ойып
2. (воспроизведение) тӱсаҥдымаш
сылнысӱрет, тӱссымыктыш
сынаҥдаш
ӧрыкчӧ
ӧрык
тӧжык
оралте
смотри: знатный
вундо
чолак
тергызе
тергер
кӧргышижык
акылвундо
чоншупшмык
кӧргышижмаш
увераҥар
35иск
кычалтык
поснаҥдыш
кычалчык
чонвошт
чон гыч лекше
сымыктыш
алгаштараш
алгашташ
алгаштык; смотри: соблазн
касартышмут
шуктык
ӧртланаш
шынымаш
шынызе
1. (испробовать) сынаш
2. (изучать) шынаш