терминов: 336
страница 6 из 7
hergelä
1) табун / herghelie; 2) перен. сброд, гурьба / figurat lepădături, strînsură, droaie, ceată, gloată; 3) лошадь (обычно дикая) / cal; hergelä derisi конская кожа / piele de cal; hergelä yaanısı конина / carne de cal.
hergeleci
1) табунщик / herghelegiu; 2) перен. шалопай, бездельник / figurat puşlama, trîn-dav; 3) профан, невежда; дурак / profan, bădăran, mojic; prost.
253herif
herif
см. / v. erif.
254herkez
hérkez
все; всякий, каждый / toţi; oricine, oricare, fiecare; herkez evinä, sıçan da deliinä погов. а) все по домам... (букв. каждый к себе домой, а мышь в свою нору) / prov. fiecare pe la casa sa...; б) все на свои места! (команда ведущего в детской игре) / toţi la loc!
hértürlü
всевозможный / de tot felul, fel de fel, variat.
hérzaman
всегда, в любое время / în permanenţă, totdeauna, în orice timp.
257hesap
hesap
см. / v. esap.
hesaplamaa
см. / v. esaplama.
hesapsız
см. / v. esapsız.
hesaplı
см. / v. esaplı.
261hey
hey
межд. 1) выражает удивление о, ах / interj. o!, ah!, vai!, 2) возглас, которым окликают; оклик эй, послушай / hei!, ascultă!; 3) выражает побуждение но; пошел; трогай / hai!, haide!, mişcă!
262heybä
heybä
см. / v. hiybä.
263heys
heys
межд. крик погонщика, чтобы вол повернул налево / interj. hăis!; ◊ heysaya sürmää пахать вразвал (от межи к центру) / a ara de la hat (de la margine) spre centru.
hıçkırık
см. / v. hınçkırık.
hıçkırmaa
см. / v. hınçkırmaa.
hıçkırmak
см. / v. hınçkırmak.
267hık
hık
подр. иканию ик / interj. hîc!
hınçkırık
икание, икота / sughiţ, sughiţat.
hınçkırmaa
1) икота / a sughiţa, a icni; 2) всхлипывать / a plînge cu sughiţuri, a suspina cu lacrimi.
hınçkırmak
1) икание, икота / sughiţat, icnire; 2) всхлипывание / plîns cu sughiţuri.
hırıldamaa
1) храпеть / a sforăi, a horăi; 2) хрипеть / a hîrcîi, a horeai, a fi răguşit.
hırıldamak
см. / v. hırıltı.
hırıltı
1) храп / sforăit, sforăitu-ră, horăit; 2) хрипение / horcăit, răguşeală, crepitaţie; 3) рык, рычание (собаки) / răcnet, răget, urlet (despre cîine).
hırlamaa
ворчать (о собаке); рычать / a mîrîi, a hîrîi; a rage, a urla; / a sforăi, a horăi.
hırlaşmaa
1) грызться (о собаках) / a se încaieră, a se mînca (despre cîini); 2) перен. ругаться, браниться, ссориться / figurat a se înjura, a sudui, a se mustra, a se dojeni, a se insulta, a se certa, a se învrăjbi.
hırléţ
штыковая лопата, заступ / cazma, hîrleţ; hırleţ sapı черенок лопаты / coada cazmalei, hîrleţului; iki hırleţ kazmaa вырыть глубиной в два штыка / a săpa în adîncime de două hîrleţe.
277hır
hır
1) подр. храпу / hîr (sunet, ce imită horcăitul, sforăitul, ho-răitul); 2) подр. рыку, рычанию / hîr (sunet ce imită răcnetul).
hırsız
вор, грабитель / hoţ, tîlhar.
hırsızlık
воровство, грабеж / hoţie, furt, tîlhărie.
280hırtop
hırtop
ухаб, рытвина, ложбина / hîrtop.
281hırşt
hırşt
межд. 1) звук, возникающий при разрыве каких-л. предметов, при разрезании чего-л. / interj. hîrşti! 2) звук, возникающий при прокалывании чего-либо / interj. hîrşti.
282hısım
hısım
родственник; родственники, родня; родственный / radă, neam, rude, neamuri; de rudenie, de neam; o benim hısımım он мой родственник / el e neam cu mine, el e ruda mea; hısım yakınnıı родственная близость / legătură de rudenie; hısım dillär см. / v. senselä dillär.
hısı́mka
родственница / rudă (despre femei).
hısımnaşmaa
породниться / a se înrudi.
hısımnık
родство / înrudire, rudenie; afinitate.
hıştır
бот. изирица / bot. ştir; ◊ hıştır máncası чепуха, белиберда / fleacuri, prostii, nimicuri, galimatie, balivernă, tex-tual mîncare din ştir.
hıştırmaa
см. / v. ıştırmaa.
288hız
hız
скорость / viteză, iuţeală, rapiditate.
289hızlı
hızlı
быстрый, скоростной / rapid, repede, iute, prompt.
290hiç
hiç
(при отрицании) ничто; ничего; нисколько, вовсе не; абсолютно не / nimic, nicicît; cî-tuş de puţin, de fel, deloc; absolut; hiç bíşey yok нет совершенно ничего, нет абсолютно ничего / nu-i nimic, absolut nimic; hiç bir bilä ни одного / nici unu, nimeni, nimic; hiç bíri dä или hiç bíri bilä ни один, никто / nici unul, nimeni; hiç bir vakıt (zaman) никогда / nicicînd, nici odată; hiç diil вовсе нет, вовсе не... / în nici un caz, nicidecum, de fel; hiç diil sa если не...; по крайней мере / dacă nu, în caz contrar; cel puţin; hiç ólmasa (da) если даже нет; если бы не было / chiar dacă nu (este); (măcar) dacă nu era, n-ar fi; hiç saymamaa не считаться с кем-чем-л., считать ни за что, ни во что не ставить кого-л. / а-l desconsidera pe cineva, a nu ţine cont (socoteală) de (prezenţa cuiva).
291himik
hímik
химик; химический / chimic, de chimie.
292himiya
hímiya
химия; химический / chimie; chimic.
293hiybä
hiybä
переметная сумка / desagă.
294hizmet
hizmet
см. / v. izmet.
hizmetçi
см. / v. izmetçi.
hizmetkär
см. / v. izmetkär.
hobaltmaa
см. / v. obaltmaa.
298hobur
hobur
1. прожорливый, жадный; обжора / mîncăcios, lacom, mîncău, papă-tot; 2. миф. оборотень, вурдалак / mit. vîrcolac, strigoi.
299hoca
hócá
рел. ходжа / rel. hoge.
300hodul
hodul
1) гордый, горделивый; гордо, горделиво / mîndru, trufaş, semeţ; cu mîndrie, cu trufie, cu semeţic; 2) надменный, заносчивый; надменно, заносчиво; гордец / fudul, îngîmfat, înfumurat, arogant, cu îngîmfare, cu înfumurare, cu aroganţă.