терминов: 12395
страница 248 из 248
zihirlemää
отравлять / a otrăvi, a învenina; zihirlemää ömürünü испортить жизнь кому-либо / а otrăvi, a amărî viaţa cuiva.
zihirlenmää
1) травиться, отравляться / a se otrăvi, a se învenina; 2) перен. сильно рассердиться, разозлиться / figurat а se înfuria.
12353zihirli
zihirli
1) ядовитый / otrăvitor, veninos; zihirli yılan ядовитая змея / şarpe veninos, viperă; zihirli mantar ядовитый гриб / ciupercă otrăvitoare; 2) отравленный / otrăvit, înveninat; zihirli şarap отравленное вино / vin otrăvit.
12354zil
zil
колокольчик, бубенец / clopoţel, zurgălău.
12355zilli
zilli
с колокольчиками (бубенцами) / cu clopoţei, cu zurgălăi; zilli kantırma уздечка с бубенцами / căpăstru cu zurgălăi.
12356zimbil
zimbil
лукошко / coş mic împletit, coşuleţ.
12357zin (dzin)
zin (dzin)
межд. подр. звону бьющегося стекла, звону бокалов, колокольчиков дзинь-дзинь / interj. zîng!, zang!; zin-zin непрерывный звон / zîngă-nit neîntrerupt, sunet neîntrerupt.
12358zirh
zirh
1) сталь; стальной / oţel; de oţel, din oţel; zirh kósa стальная коса / coasă de oţel; 2) ист. кольчуга, латы, панцирь / ist. cămaşă de zale, platoşă, zale.
12359ziya
ziya
блеск, блики / lucire, strălucire, luciu; günün ziyaları солнечные блики / luciu de soare, străluciri de soare.
12360ziyafet
ziyafet
большое пиршество / zaiafet, chef (mare), ospăţ (mare).
12361ziyalı
ziyalı
блестящий / strălucitor; ziyalı saç блестящие (с блеском) волосы / păr lucios.
12362zmey
zmey
фольк. дракон / folc. zmeu, dragon, balaur.
12363zodiya
zódiya
астр. зодиак / astr. zodiac.
12364zograf
zograf
художник / pictor, arh. zugrav.
12365zona
zóna
зона; зональный / zonă; de zonă, zonal; klímat zónası климатическая зона / zonă climaterică; zóna konferénţiyası зональная конференция / conferinţă zonală.
12366zontik
zóntik
зонт, зонтик / umbrelă.
12367zoor
zoor
см. / v. zor.
12368zor
zor
1. трудный, утомительный, тяжёлый; трудно, утомительно, тяжело / greu, greoi, dificil, anevoios; obositor, penibil; zor yol трудная (утомительная, тяжёлая) дорога / drum greu; drum obositor; zor kaldırmaa трудно поднимать / greu de ridicat; zor pinmää bayıra тяжело подниматься в гору / e greu de urcat la deal; 2. 1) необходимость, принуждение, насилие / necesitate, constrîngere, silnicie, violenţă; zordan по необходимости / din necesitate, după trebuinţă; zórlan насильно, насильственно, принудительно / cu forţa, cu de-a sila, forţat, prin constrîngere; zórlan almaa отобрать; конфисковать / a lua cu forţa; a confisca; zórlan girmää вломиться, ворваться / a da busna, a intra cu forţa; 2) трудность, затруднение / greutate, dificultate, obstacol, piedică, impas; zorum var у меня есть затруднение / am un obstacol; ne zorun var? какая у тебя неприятность? / ce neplăcere, ce nenorocire ai?; 3) сила, мощь / putere, tărie zorun etişecek mi? а сил у тебя хватит? / dar puteri îţi vor ajunge?; 4) недомогание, нездоровье / indispoziţie, boală; büük zoru var у него тяжёлый недуг / el zace de o boală grea; 3. с трудом , едва / cu greu, abia; bu işi zor yapar он с трудом справится с этой работой / el cu greu va scoate lucrul acesta la capăt; zor-zor, zor-zoruna с большим трудом, очень тяжело / cu mare greutate, foarte greu; zorunda bulunarım фольк. я тебе пригожусь / folc. eu îţi voi fi de folos.
12369zorba
zórba
1) насилие / violenţă, silnicie; 2) насильник / siluitor, asupritor, violator.
12370zorbala
zórbala
с трудом, с большим трудом, насилу / cu greu, cu mare greutate, anevoios; cu chin cu vai, abia, anevoie.
12371zorbalacı
zorbalacı
угнетатель, эксплуататор / asupritor, oprimator, exploatator.
12372zorbalık
zorbalık
угнетение, эксплуатация; засилие / asuprire, exploatare, oprimare; predominare, preponderenţă.
12373zorlamaa
zorlamaa
1) принуждать, вынуждать / a constrînge, a forţa, a sili; 2) употреблять усилия, напрягаться / a întrebuinţa puterea; a se încorda, a s eopinti; zorlamaa kendini напрягаться / a se încorda, a face un efort, a se sforţa; 3) понукать / a zori, a îndemna; zorlamaa beygirleri понукать (торопить) коней / а zori, a grăbi caii; zorláma dilini — zorlá işini погов. делу — время, потехе — час (букв. не торопи свой язык, торопи своё дело) / prov. orice distracţie — la timpul ei (textual nu-ţi grăbi limba, grăbeşte-ţi lucrul).
12374zorlamak
zorlamak
1) принуждение, насилие / constrîngere, forţare, silire, forţare, violenţă; 2) понукание / zor, îndemnare
12375zorlan
zórlan
насильно, по принуждению; против воли; поневоле, волей-неволей / cu de-a sila, fără voinţa proprie; fără voie, de nevoie, silit, forţat, vrînd-nevrînd.
12376zorlanmaa
zorlanmaa
1) делаться трудным, усложняться / a se îngreuia, a se complica; zorlandı iş работа усложнилась / lucrul s-a complicat, s-a făcut mai anevoios; 2) поднатуживаться, напрягаться / а se opinti, a depune puteri, a se încorda; 3) уставать, утомляться / a osteni, a obosi, a se extenua; 4) надрываться (от тяжёлой работы) / a se vătăma, a se fringe.
12377zorlaşmaa
zorlaşmaa
делаться трудным, усложняться / a se îngreuna, a se complica, a se agrava.
zorlaştırmaa
затруднять, усложнять / a complica, a împovăra, a agrava.
12379zorlatmaa
zorlatmaa
1) делать более трудным, усложнять / a îngreuna, а complica, a agrava; 2) мешать / а încurca; zorladacek beni yolda он мне будет мешать в дороге / el are să-mi încurce la drum.
12380zorlu
zorlu
натруженный; утомлённый, уставший / ostenit, obosit; extenuat; zorlu auçlar натруженные ладони / mîini (palme) trudite.
12381zorluk
zorluk
1) трудность, затруднение; нужда / greutate, dificultate, nevoie; zorluktan kórkma не бойся трудностей / nu te speria de greutăţi; zorluk çekmää испытывать трудности (нужду), нуждаться / a suferi greută-ăţi, a suporta nevoi; 2) принуждение, насилие, применение силы / constrîngere, violenţă, forţare.
12382zorluklan
zorlúklan
силой, насильно, по принуждению / forţat, cu forţa, prin constrîngere, prin forţare.
12383zorluksuz
zorluksuz
без принуждения, без применения силы / fără constrîngere, fără forţare, fără folosirea forţei.
12384zotka
zótka
бран. харя, морда / peior. mutră, bot, zotcă.
12385zubila
zubíla
тех. зубило / teh. daltă.
12386zulum
zulum
1. жестокий, деспотичный, безжалостный; деспот / crud, dur, neîndurător, crunt; despot; zulum padişaa жестокий падишах (царь), тиран / padişah crunt, rege crunt, tiran; 2. балованный, бедовый (о ребёнке); сорвиголова / răsfăţar, zbînţuit; neastîmpărat, temerar.
12387zulumnuk
zulumnuk
жестокость, деспотизм, тирания / cruzime, despotism, tiranie.
12388zurna
zúrna
1) бот. садовый вьюнок / bot. plantă agăţătoare, plantă căţărătoare, volbură; 2) муз. зурна / muz. surlă.
12389zülüf
zülüf
волосы, растущие на висках; бакенбарды / favoriţi, perciuni, zulufi; zülüfleri doorutmaa подровнять виски / a îndrepta favoriţii, persiunii.
12390zümä
zümä
колечки, завитки, кудряшки / bucle, cîrlionţi, zulufi.
12391zümbül
zümbül
1) бот. гиацинт; гиацинтовый / bot. zambilă; de zambilă; 2. мин. гиацинт / min. hiacint.
zümbüllü
1) бот. гиацинтовый / bot. de zambilă; 2) мин. гиацинтовый / min. de hiacint; zümbüllü küpä гиацинтовые серьги / cercei de hiacint.
12393zümrüt
zümrüt
изумруд; изумрудный / smarald; de smarald, smaraldiu.
12394zveno
zveno
звено / grupă, echipă, av. patrulă; kır zvenosu полеводческое звено / echipă agricolă, echipă de agricultură; zveno başı руководитель звена, звеньевой / şef de grupă, şef de echipă.
12395zvenevoy
zvenevoy
звеньевой; звеньевая / şef de grupă, şef de echipă.