терминов: 12395
страница 1 из 248
1a
a
межд. выражает удивление 1. а, о, ах / а, о, ah; a, geldin mi! а, ты пришёл! / a! interj.; а, ai venit!; 2. союз а. однако, же, но / însă, iar, dar; о gitti, a bän kaldım он ушел, а я остался / el a plecat, iar eu am rămas; 3. частица ведь / adv. doar; aldın а! ты ведь взял! / tu doar ai luat!
aaç I.
1) дерево; деревянный / copac, arbore, pom; de lemn; aaç kabuu кора дерева / scoarţă, coajă de copac; 2) строительный лес / lemn de construcţie; ◊ aaç kakan дятел / ciocănitoare; kara aaç вяз / bot. ulm.
aaç II.
голодный / flămînd; aaç karına на голодный желудок, натощак / pe stomacul gol, pe nemîncate; aaç kalmaa a) остаться голодным / a rămîne flămînd; б) обнищать, остаться без средства / a rămîne fără mijloace de existenţă.
aaçlık I.
лес, лесистое место; роща / pădure, loc păduros; pădurice.
aaçlık II.
голод, голодовка / foame, foamete; aaçlık geçirmää пережить голод (голодовку) / a ieşi din foamete, a trece prin foamete; aaçlıktan ölmää умирать с голоду / a muri de foame; aaçlıktan kulakları uzamış сильно проголодался, изголодался (букв. у него от голода вытянулись уши) / afi flămînd peste măsură, a fi lihnit de foame (textual i s-au lungit urechile de foame).
aaçlamaa
залесить, посадить деревья, озеленить / a înverzi, a planta arbori, a crea zone verzi.
7aad
aad
см. / v. ad 1).
aalamaa
1) плакать, горевать, печалиться / a plînge, a se întrista, a se amărî, a fi îndurerat; kannı yáşlan aalamaa плакать горючими слезами / a plînge cu lacrimi fierbinţi; aalámayan uşaa memä vermezlär погов. дитя не плачет — мать не разумеет / copilul pînă nu plînge, mama nu-l alăptează; 2) оплакивать кого-л., причитать / a boci, a deplînge pe cineva; ölüyü aalamaa оплакивать умершего / a boci mortul, a deplînge răposatul.
aalamak
плач, рыдание / plîns, plîns în hohote; ◊ çok gün aalamanın bir gün gülmesi dä var посл. нет худа без добра / prov. tot răul c spre bine.
aalamsamaa
хныкать / a scînci, a sclifosi.
aalamsamak
хныканье / scîncire, sclifoseală.
aalamsık
хныкающий / scîncitor, sclifositor.
13aalar
aalar
ширинка / prohab.
aalaşmaa
плакаться, жаловаться / a se plînge, a se jelui.
aalaşmak
1) сетование, жалоба / lamentaţie, tînguială, văitare; plîngуre; 2) жалоба, прошение / plîngere, reclamaţie, petiţie, cerere.
aalaşmaklı
плаксивый; плакса / plîngăreţ.
aalatmaa
заставить (велеть) плакать (рыдать); причинять страдание (горе) / a face ре cineva să plîngă, să bocească; a pricinui suferinţă, durere; aalátma aalemin uşaanı — düşün kendikilerini dä посл. не заставляй плакать чужого ребёнка — подумай и о своих / prov. nu fă să plîngă copilul cuiva — gîndeşte-te şi la ai tăi.
aalayıcı
плакса; плаксивый / plîngăreţ.
aalayış
1) плач, рыдание, причитание / plîns. plînset. bocet; 2) жалоба / plîngere, reclamaţie.
20aalem
aalem
1. мир; люди / lume; 2. другой, чужой, посторонний / altul; străin, de altă natură; aalemin işi чужая вещь / lucru străin; bákma aalemä не смотри на других / nu te uita la alţii; aalemin tauu kaaz görüner погов. чужая курица кажется гусем / prov. găina altuia îi pare gînsac; ◊ aalemnän sırada olmaa быть со всеми наравне / a ieşi în lume, a fi în rînd cu lumea, a răzbi în rîndul oamenilor, a-şi face o situaţie; aalemin aazı злые языки / gurile rele.
aalémcä
см. / v. aalémcesinä.
aalémcesinä
по-человечески, по-людски, как следует / ca lumea, omeneşte.
23aamaa
aamaa
уст. испаряться, улетучиваться / arh. a se evapora, a se volatiliza, a dispărea (fără urmă).
aamak I.
испарение / evaporare, volatilizare.
aamak II.
см. / v. ahmak.
aamaklanmaa
см. / v. ahmaklanmaa
aamaklık
см. / v. ahmaklık.
28aar
aar
1) прям и перен. тяжёлый, трудный; тяжело, трудно / greu, greoi, grav; aar ük тяжёлый груз / povară grea; aar hastalık а) тяжёлая болезнь / boală (maladie) gravă; б) мед. тиф / med. tifos; aar kabaat тяжёлая вина / vină grea; aar iş тяжёлая работа / muncă grea; aar uyku тяжёлый сон / somn greu; aar laf обидное слово / cuvînt greu, cuvînt ofensator (jignitor); 2) медленный; медленно / lent; încet; domol; ◊ aar kafalı тугодум / (om) greu de cap; aar elli olmaa быть тяжёлым на руку / a avea mînă grea; aar gelmää а) быть в тягость / a fi (o) povară; б) быть обидным / a fi ofensator (jignitor); bana pek aar geldi мне стало очень обидно / mi-a fost foarte ofensator (jignitor); aar kalmaa забеременеть / a rămîne însărcinată, gravidă; aar kulaklı тугой на ухо, тугоухий / fudul de o ureche; aar dilli косноязычный / bîlbîit.
aaradık
искомое / căutat, ceea ce se caută; aaradıını bulmaa накликать беду (букв. найти искомое) / a căuta (pe) dracu (textual a găsi ce căuta).
aaramaa
искать, доискиваться / a căuta; a examina; aaramaa lääzımnı kiyadı искать нужную книгу / a căuta cartea necesară; ◊ maana aaramaa искать повод (причину) / a căuta cuiva pretext, prilej, pricină; eni dostu aara, ama eski dostu da unutma погов. старый друг лучше новых двух (букв. ищи нового друга, но и старого не забывай) / prov. un prieten vechi face cît zece noi (textual căutînd un nou prieten, nu-l uita pe cel vechi; dünkü günü aaramaa погов. искать вчерашний день / prov. a căuta ziua de ieri; öküz altında bızaa aaramaa погов. явная глупость (букв. искать телёнка под волом) / prov. a căuta viţel(ul) sub bou.
aaranan
1) ценный, важный / scump, preţios, valoros, important; 2) требуемый, пользующийся спросом / căutat, cerut, necesar, trebuincios.
aarandırmaa
заставить (велеть) искать (вокруг себя, у себя) / a face, a impune să caute.
aaranıcı
разыскиваемый, требуемый, искомый / urmărit, necesar, căutat.
aaranılmaa
1) быть разыскиваемым / a fi dat în urmărire, a fi căutat; 2) пользоваться спросом / a fi căutat; 3) быть желаемым (желательным) / а fi dorit, a fi binevenit.
aaranmaa
1) искать, осматривать, разыскивать (вокруг себя) / a căuta în jur, a cerceta în jurul său; 2) являться предметом поисков, быть разыскиваемым / afi căutat, a fi în urmărire.
aaraştırıcı
исследователь / cercetător.
aaraştırmaa
1) изучать; исследовать / a cerceta; a studia; aaraştırmaa gagauzların istoriyasını исследовать историю гагаузов / a studia istoria găgăuzilor; 2) разыскивать, доискиваться / a căuta; a afla; a descoperi.
aaraştırmacı
см. / v. aaraştırıcı.
aaraştırmak
изучение; исследование / studiere, cercetare.
aaratmaa
заставить (велеть) искать (разыскивать) / а impune pe cineva să caute, să urmărească.
aarayan
ищущий; искатель / căutător.
42aaret:
aaret:
bet aaret некрасивый ребёнок / copil urît.
aaretlik
приёмыш, приёмный ребёнок / copil adoptiv, copil de suflet; aaretlik almaa а) усыновить / a înfia, a adopta, a lua de suflet (un băiat); б) удочерить / a înfia, a adopta, a lua de suflet (o fata).
44aarı
aarı
уст. 1) боль / arh. durere; baş aarısı головная боль / durere de cap; 2) горе, скорбь / durere, amar, nenorocire; mîhnire, întristare.
aarımaa
см. / v. aarmaa I.
aarıtmaa
чистить, очищать (от кожицы, скорлупы) / a curaţi, a lua coaja, a goli.
47aarif
aarif
1) умный, разумный; мудрый; умница; мудрец / deştept; înţelept; 2) знающий, образованный / competent, instruit, educat, cult; 3) хитрый; хитрец / şiret, şmecher; aarif adêêr — ahmak umut çeker посл. хитрец обещает, а дурак надеется / prov. hîtrul făgăduieşte, iar prostul crede (trage nădejde).
aariflenmää
1) умнеть, становиться умным / a se face mai deştept, a deveni mai înţelept, a prinde la minte; 2) умничать / a face pe deşteptul.
aarlanmaa
см. / v. aarlaşmaa.
aarlaşmaa
1) становиться (делаться) тяжёлым (грузным, тучным); тяжелеть / a se face mai greu; a se face mai greoi; a se face mai gros, mai corpolent; a spori în greutate; a se îngreuna, a deveni obez; 2) ухудшаться (о положении, болезни) / a se schimba în rău, a se agrava; 3) становиться трудным, затрудняться; осложняться / a deveni greu, complicat; a se agrava, a se complica.