терминов: 159
страница 1 из 4
raabet
желание, охота / dorinţă, chef, poftă; büük raabétlän işlemää работать с большимжеланием (с большой охотой) / a lucra cu mare plăcere; yok raabetim у меня нет желания(что-л. сделать) / n-am poftă, n-am chef; 2) симпатия, расположение, склонность; интерес / simpatie, bunăvoinţă, predispoziţie, aptitudine; interes; raabet çekmää вызывать к себерасположение(интерес, симпатию) / a merita, a cîştiga bunăvoinţa, simpatia, interesul (cuiva); 3) спрос, потребность в чём-л.; популярность / cerere, necesitate, cerinţă, succes; popularitate; yok raabeti (yok ona raabet) а) на него нет спроса (о товаре) / n-are căutare (despre marfă); б) он не пользуется успехом (о человеке) / n-are succes, popularitate (despre om); raabettän çıkmaa выйти из моды / a ieşi din modă; raabet tutêr paayı погов. спрос определяет цену / prov. cererea stabileşte preţul.
raabetli
1) желательный, желаемый; желательно / de dorit; dorit, binevenit, iubit, drag; ölä çıkış raabetlídir такой исход желателен / un astfel de sfîrşit с de dorit; 2) имеющий спрос; пользующийся успехом (популярностью), популярный; популярно / cu trecere, căutat; popular, cu succes; raabetli türkücü известный певец / interpret (cîntăreţ) cunoscut, vestit, renumit.
raabetsiz
1) без желания (охоты), не имеющий желания (охоты); неохотно / fără dorinţă, fără poftă, fără chef, anevoie; raabetsiz gitmää поехать, не имея на то желания, поехать неохотно / a pleca fără nici o dorinţă; kayıl oldu, ama pek raabetsiz он согласился, но очень неохотно / el s-a învoit, dar fără tragere de inimă, fără nici un chef; 2) не имеющий спроса; не пользующийся успехом (популярностью), непопулярный / fără de cerinţă, fără de succes, nepopular; raabetsiz maasul продукт, не пользующийся спросом / produs, care n-are căutare, care nu se vinde.
raamet:
raamet etmää сочувствовать, жалеть; соболезновать / a compătimi, a-l deplînge pe cineva, a condolea.
raametli
покойный, усопший; покойник / răposat, defunct, decedat; raametliyi anmaa поминать покойника / a pomeni răposatul.
6raat
raat
1) покой, спокойствие; успокоение, отдых; спокойный; спокойно / linişte, liniştire, calmare, alinare; odihnă; liniştit; raadım yok мне неспокойно / n-am linişte; birkimseyin raadını bozmaa нарушать чей-л. покой / a tulbura liniştea cuiva; brak beni raada оставь меня в покое / lasă-mă în pace; raat oda уютная комната / cameră plăcută, comodă; raat etmää успокоить / a linişti, a calma; raat olmaa быть спокойным, успокоится / a fi liniştit, a se linişti, a se calma; raat oldu ortalık вокруг стало спокойно / s-a liniştit în jur; raat solumaa дышать спокойно / a răsufla, a respira liniştit; raat uyumaa спокойно (безмятежно) спать / a dormi liniştit; raat ol! будь спокоен! / fii liniştit!; 2) мир; мирный; мирно / pace; de расе, liniştit, paşnic.
raatlamaa
1) успокаивать / а linişti, a calma; raatlamaa canını успокоить душу / a linişti inima, textual sufletul; raatla uşaa! успокой (утихомирь) ребенка! / linişteşte copilul! 2) мирить, утихомиривать, устанавливать мир (между сторонами) / а împăca, a linişti, a stabili расе; raatlamaa cenk edicileri установить мир между воюющими / a împăca, a stabili расе între cei care duc război.
raatlanmaa
1) обретать покой, становиться спокойным, успокаиваться / a deveni liniştit, a se linişti, a se calma; boran raatlandı ветер стих; буря улеглась / vîntul s-a oprit, a trecut furtuna, s-a liniştit; deniz raatlandı морс перестало волноваться, море успокоилось / marea s-a liniştit; uşak raatlandı ребенок успокоился / copilul a devenit liniştit, copilul s-a liniştit; 2) смиряться; примиряться / а se linişti, a se supune, a se împăca; 3) устанавливаться (о мире) / a se stabili (despre pace); padişaalıklar raatlandılar установился мир между странами / s-а stabilit расе între ţări; 4) отдыхать / a se odihni; raatlandım biraz я немного отдохнул / m-am odihnitt puţin; 5) покоиться (об усопших) / a zăcea, a se odihni; raatlanmaa kara toprak içindä покоиться в сырой (букв. черной) земле / а se odihni în pămîntul umed.
raatlanmak
1) успокоение, спокойствие / potolire, calm, calmare, liniştire, alinare; 2) смирение / smerenie, umilinţă; 3) самоуспокоение / autoliniştire, autocalmarc; 4) отдых, покой / odihnă, linişte.
raatlı
1) успокоившийся, спокойный / liniştit, calm; 2) мирный / paşnic, de pace, în pace, (în mod) paşnic.
raatlık
1) покой, спокойствие, успокоение / linişte, tihnă, calm, odihnă, repaus, liniştire, calmare; 2) отдых / odihnă, tihnă; 3) отрада, блаженство / bucurie, euforie, beatitudine, fericire desăvîrşită; 4) см. / v. raat 2.
raatsız
1. 1) лишенный покоя, беспокойный; беспокойно / lipsit de linişte; neliniştit, agitat; raatsız vakıtlar неспокойное время, беспокойная пора / vremuri tulburi, perioadă agitată; dolaylarda raatsız вокруг (кругом) неспокойно / în jur e nelinişte; raatsız gezmää ileri-geeri ходить беспокойно взад-вперед / a umbla neliniştit încolo-încoace; 2) чувствующий недомогание, нездоровый / a simţi indispoziţie, bolnav; 2. без отдыха, не отдохнув, не отдыхая / fără odihnă, neodihnindu-se; raatsız işlemää работать без отдыха / a lucra fără odihnă, fără repaus.
raatsızlık
беспокойство; тревога / nelinişte, tulburare; alarmă; raatsızlık çekmää испытывать беспокойство (тревогу); беспокоиться, тревожиться / a fi cuprins de nelinişte, a se nelinişti, a se alarma, a se îngrijora.
radiátor
тех. радиатор / teh. radiator; radiátor kaynêêr (вода) в радиаторе кипит / fierbe (apa) în radiator.
15radio
rádio
радио / radio; rádio seslemää слушать радио / а asculta radioul; rádio sesleyici радиослушатель / ascultător, radioascultător; rádio vericisi радиопередатчик / radioemi-ţător; rádio dalgası радиоволна / undă de radio, undă radioelectrică.
radiofikat:
radiofikat etmää радифицировать / a radiofica.
radiofikáţiya
радиофикация / radioficare.
rahat-lokum
кул. рахат-лукум / cui. rahat-lucum.
19raketa
rakéta
ракета; ракетный / rachetă, de rachetă; rakéta bölümü ракетная часть; подразделение ракетных войск / unitate (detaşament) de rachetişti; rakéta revolveri ракетница / revolver (pistol) pentru rachete, lansator de rachete.
20rakı
rakı
домашняя водка, самогон; водка; водочный, самогонный / rachiu, ţuică, basamac; de rachiu, de basamac; rakı kaynatmaa гнать самогон, заниматься винокурением / а extrage (prin distilare) rachiu, basamac; rakı zavodu водочный завод / fabrică de rachiu; ◊ rakı sabunu туалетное мыло / săpun de toaletă.
rakıcı
1) самогонщик / rachier, cel ce prepară ori vinde rachiu; 2) пьяница / beţiv, beţivan.
rákiţa
бот. 1) рапс; сурепка; сурепный / bot. rapiţă; de rapiţă; rákiţa oloyu сурепное масло / ulei de rapiţă; 2) вика / măzăriche, borceag.
23rala
rála
c-x. 1) предплужник / anti-brăzdar, reg. rală; 2) уст. деревянная борона / arh. boroană de lemn.
24rama
ráma
тех. рама / teh. ramă, şasiu (de automobil), cadru; velosiped ráması велосипедная рама / cadru de bicicletă.
ramatiz
ревматизм / reumatism; ramatiz acısı ревматическая боль / durere reumatică.
26ramka
rámka
рама; рамка / ramă, şasiu (de automobil); cadru.
rámkalı
в рамке, в раме / în ramă, în cadra; pénçerä rámkası оконная рама / ramă (de fereastră), cercevea.
28raport
raport
доклад; отчет / raport; dare de seamă, evidenţă.
29ranin
ránin
раненый / rănit; ráninnär раненые / răniţi.
30rasa
rása
ряса, сутана / rasă, sutana, anteriu; ◊ fayda nícä popazın rásasından погов. польза, как от козла молока (букв. как от поповской рясы) / prov. textual de folos ca rasa preotului.
31rasat
rasat
рассада / rasat; rasat dikmää высаживать рассаду (в открытый грунт) / a răsădi; rasat büütmää выращивать рассаду / a creşte răsaduri; rasat koymaa закладывать рассаду (засевать парники) / a semăna răsadniţele (pepenierelc).
rasgelmää
см. / v. razgelmää.
rasgetirmää
см. / v. razgetirmää.
raslamaa
попасть, угодить / а nimeri, a intra în voie; raslamaa merkezinä (göbeenä) попасть точно в центр; попасть в самую точку / a nimeri drept în centra, drept în ţintă; raslamaa kapkana угодить (попасть) в капкан (западню) / a nimeri în capcană, în cursă; ◊ istediinä raslamaa подобрать по его вкусу / а nimeri, a intra în voia cuiva; a alege, a-i face cuiva pe plac.
rastık
бот. спорынья / bot. corn-de-secară.
rastıklanmaa
быть поражённым спорыньёй / afi atins de corn-de-secară; med. a fi afectat de corn-de-secară.
rastıklı
поражённый спорыньёй / atins (afectat) de corn-dc-secară; rastıklı başak колос, поражённый спорыньёй / spic, atins de conr-de-secară.
38raţa
ráţa
утка; утиный / raţă; de raţă; ráţa yımırtası утиное яйцо / ou de raţă.
39raţoy
raţoy
селезень / răţoi.
40ray
ray
рай; райский / rai, paradis; de rai, de paradis; erdeki ray земной рай / raiul pămîntesc, raiul de pe pămînt; rayda gibi yaşamaa жить как в раю / a trăi, a duce o viaţă ca în rai; ray tokatları врата рая / uşa raiului, porţile raiului; ray başçası райский сад / grădină (livada) raiului.
41raz
raz
союз раз, если, поскольку / conj. dacă, oare, întrucît, de atîta, pentru că, fiindcă, din moment ce; raz o gitmeer, bän dä kalacam раз он не идёт, я тоже останусь / dacă el nu merge, rămîn şi eu.
42raza
ráza
см. / v. rentgen.
razétka
розетка / rozetă, priză (electrică).
razgelä
1. случайный, любой; случайно / întîmplător, incidental, oricare, orice; razgelä adama da sor спроси любого человека / întreabă-l pe orişicine (oricare); razgelä işä kayı́lım согласен на любую работу / sunt de acord cu orice lucru; razgelä karşı gelmää случайно встретиться / a se întîlni întîmplător, a se întîlni ocazional; 2. 1) как придётся, авось, на авось / întîmplător, probabil, la noroc, la întîmplare; razgeleyä umutlanmaa надеяться на случай (на авось) / а trage nădejde la întîmplare (la noroc), a se lăsa în voia soartei; 2) вдруг / dar dacă, din întîmplare, cind colo; brusc; razgelä o da ordáysa? а вдруг и он там (окажется)? / dar dacă (din întîmplare)? el va fi acolo?; 3) как раз, точно / exact; tocmai; razgelä merkezinä keezledim как раз в центр попал / am nimerit exact în centra.
razgelmää
1) встречать; встречаться / a întîlni, a se întîlni, a se găsi; razgeldim onun üstünä я встретил его / l-am întîlnit, amdat peste dînsul; l-am găsit; 2) быть (оказаться) случайно где-л. / a fi, a se afla întîmplătorundeva; razgeldi o da orda и оноказался там / întîmplător s-animerit şi el acolo; 3) попасть, угодить, оказаться, очутиться / a nimeri, a fi, a se dovedi, a sepomeni, a se afla; razgelmää bir kuyu içinä угодить в яму / аnimeriîntr-ogroapă; ◊ razgelmää acı erinä (acısına) наступить на больную мозоль; задеть за живое / a călca pe bătătură; a atinge unde-l doare.
razgetirmää
попадать / a nimeri; razgetirmää fena erinä попасть в уязвимое место (человека) / а nimeri în punctul vulnerabil (al omului); razgetirmää yannış промахнуться (букв. попасть мимо) / a nimeri alăturea, a da greş, a nu nimeri în ţintă.
razgetirmäk
попадание / nimerire; razgelä razgetirmäk случайное попадание во что-л. / nimerire, lovitură întîmplătoare.
48razı
razı
1) удовлетворённый, довольный / satisfăcut, îndestulat, mulţămit; razı́mıysın? ты доволен (удовлетворен)? / eşti satisfăcut? razı etmää a) удовлетворять / a satisface, a îndestula; razı etmää istediklerini удовлетворять потребности / a satisface cerinţele; б) убеждать / a convinge; razı onu álmasın убеди его, чтобы не брал / convinge-l ca să nu eie; razı olmaa а) быть удовлетворённым / afi îndestulat, a fi mulţămit, a se mulţămi; razı olmaa cuvaptan быть удовлетворённым ответом / afi mulţămit de răspuns; б) насыщаться; наедаться; пресыщаться / a se sătura, a se îndopa, a se satura (despre procese fizice, chimice); razı olmaa suya насытиться влагой, пресы-титься влагой (о почве) / a se sătura, a se satura (despre sol); 2) согласный на что-л. / de acord; razı́ysan, git если ты согласен, иди / dacă eşti de acord, du-te!; ◊ allaa razı olsun! (allarazolsun!) спасибо!, благодарю! (ответ на приветствие kolay gelä!) / mulţumesc!
razvédçik
разведчик / cercetaş, agent de informaţii.
razvédka
разведка / cercetare, recunoaştere.