терминов: 670
страница 1 из 14
1paa
paa
цена, стоимость / preţ; cost; ne paaya olúrsa за любую цену; сколько бы не стоило / cu oricepreţ; cit n-ar costa; paa kurmaa (koymaa) назначать цену / аstabili preţul; paa düümää торговаться / a negocia, a setîrgui; paaya kalkmaa подорожать / a se scumpi; paaya duşmää дешеветь, падать вцене / a se deprecia, a se ieftini.
paalı
ценный, дорогой; ценно, дорого / scump, de valoare, valoros, preţios; paalı donak дорогое украшение / decorare, înfrumuseţare, podoabă, împodobire scumpă; paalı ödemää дорого заплатить / а plăti scump; dost paradan paalıdır погов. друг дороже денег / prov. prietenul e mai scump decît banii.
paalılanmaa
повышаться в цене, дорожать / a se ridica în preţ, a se ridica, a se mări (despre preţuri), a se scumpi.
paalılaşmaa
см. / v. paalılanmaa.
paalılık
дороговизна / scumpete; yaşamak paalılıı дороговизна жизни / scumpetca vieţii.
paasız
1. за бесценок, даром / rară preţ; fără valoare; foarte ieftin, pe un preţ de nimic; gratis; 2. перен. бесценный, неоценимый / figurat scump, de mare valoare; drag, iubit; paasız baaşış бесценный дар / cadou (dar) scump, de mare valoare.
paasızlandırmaa
обесценивать / a deprecia, a devaloriza.
paasızlanmaa
обесцениваться / a se deprecia, a se devaloriza.
paasızlatmaa
см. / v. paasızlandırmaa.
paasızlık
низкие цены, дешевизна / preţuri scăzute, ieftinătate.
paça I.
студень; заливное; холодец / piftie, răcituri; horoz paçası холодец из петуха / răcituri de cocoş.
paça II.
штанина / crac (despre pantaloni).
paçalı
1) с широкими штанинами / cu crăcii pantalonilor largi; 2) со шпорами (о птицах) / cu pinteni (despre păsări).
paçalık
субпродукт (для студня) / producte (care servesc la pregătirea răciturilor, piftiei).
paçávra
тряпка (кухонная); пакля / cîrpă, petică (de bucătărie); cîlţi.
16paçka
páçka
пачка; коробка / pachet; cutie; bir páçka sı́rnik коробкаспичек / o cutie de chibrituri; páçka-páçka пакетами; пачками / în pachete, în cutii, în teancuri.
padişaa
царь, государь, монарх; султан, падишах / rege, suveran, monarh, împărat; sultan, padişah.
padişáaka
царица, государыня / regină, împărăteasă, suverană.
padişaalık
царство, государство; страна / regat, împărăţie, ţară, stat; padişaalık etmää царствовать, управлять страной (государством) / а domni, a conduce un stat, o ţară.
padişah
см. / v. padişaa.
padişáhka
см. / v. padişáaka.
padişahlık
см. / v. padişaalık.
23pafos
páfos
пафос / patos, emfază.
24pagın
pagın
неверующий; атеист / păgîn; necredincios (în dumnezeu); ateist.
25pagon
pagon
погон / epolet; ofiţer pagonnarı офицерские погоны / epoleţi de ofiţer.
26pahta
pahta
металлическая пряжка / cataramă de metal.
27pak
pak
1) чистый, опрятный, аккуратный; чисто, опрятно, аккуратно / curat, îngrijit, cu acurateţe; içersi pak в доме чисто / în casă e curat; 2) чистый, отчётливый (о звуках); чисто, отчётливо / curat, clar; pak séslän чистым голосом / cu voce curată; 3) честный, порядочный; честно, порядочно / cinstit; onest; pak adam честный человек / om cinstit, om onest; 4) искренний, правдивый; искренне, правдиво / sincer; corect; pak ürekli чистосердечный / sincer, franc, deschis.
28paket
paket
пакет / pachet, colet; paket yapmaa упаковать / a împacheta, a ambala.
paketlemää
упаковать / a împacheta, a ambala; kiyatları paketlemää упаковать книги / a împacheta cărţile, a ambala cărţile.
paklamaa
1) чистить, очищать / a curaţi; a lustrui; a peria; a lua coaja; 2) обманывать / a înşela, a păcăli; o beni pakladı он меня обманул / el m-a păcălit, m-a amăgit; 3) обворовывать / a fura pe cineva.
paklanmaa
1) очищаться, быть очищенным / a se curaţi; a fi curăţit; 2) обмануться; быть обманутым / a se înşela, a se păcăli; a fi înşelat, păcălit.
paklatmaa
1) заставить (велеть) вычистить (очистить) / а pune, a obliga să curăţe; 2) заставить (велеть) обмануть / а pune să înşele, să păcălească.
paklık
1) чистота, опрятность. аккуратность; порядок / curăţenie; ordine; paklık — saalıın yardımcısı погов. чистота — залог здоровья / prov. curăţenia e garanţia sănătăţii; 2) невиновность / nevinovăţie, inocenţă.
34pakt
pakt
пакт / pact; tratat; yardımcılık paktı пакт о взаимопомощи / pact de asistenţă mutuală, pact de ajutor mutual.
35pala
pála
половик, дорожка / covoraş, preş; ◊ pála aazlı а) сквернослов / spurcat la gură, care spune vorbe urîte; б) ротозей, разиня / gură-cască, căscăund.
palaçor
неаккуратный, грязный; грязнуля / neglijent, murdar, pătat; soios.
palamída
бот. осот род сорной колючей травы / bot. pălămidă.
pála-párta
редко шмутки, тряпьё / rar cîrpe, boarfe, zdrenţe, petice; al pála-pártalarını da git возьми свои шмутки и иди / ia-ţi boarfele, cîrpele şi du-te, cară-te.
39palata
paláta
палата / sală, salon; bólníţa palátası больничная палата / sală de spital; ◊ Kiyat palátası Книжная палата / Camera cărţii.
palatar
настенный коврик / covoraş de perete, păretar.
palávra
выдумки, враньё, небылицы / palavre, minciuni; scornituri, braşoave; palávra annatmaa рассказывать небылицы / a îndruga (la) verzi şi uscate, a spune cai verzi pe preţi.
palávracı
болтун; враль / palavragiu, flecar, limbut; mincinos.
paldım
уст. сбруя / arh. hamuri, harnaşament.
44pali
pali
щенок, маленькая собачка, собачонка / ţînc, căţel, căţeluş.
45palma
pálma
пальма; пальмовый / palmier; de palmier; kokos pálması кокосовая пальма / cocotier.
palmaç
уст. человек, не имеющий инвентаря (для обработки земли) / arh. pălmaş.
47palto
palto
пальто / palton.
pámätnik
памятник / monument.
pamflet
памфлет / pamflet.
pam-pam-pamucan
бот. одуванчик / bot. păpădie.