терминов: 193
страница 1 из 4
1o
o
мест. 1) личн. он; она; оно / pron. el; ea; 2) указ. этот; эта; это; тот; та; то / acest; aceasta; acel, acea; onun а) его; её / al lui, al ei; б) этого, того / al acestuia, al aceluia; ona а) ему / lui, ei; б) этому, тому / acestuia, aceluia; onu a) его, её / pe el, pe dînsul, pe ea, pe dînsa; б) этого, того, эту, ту / pe acesta, pe acela, pe aceasta, pe aceea; onda а) в нём, в ней; у него, у неё / în el, în ea, la el, la ea; б) в этом, в том, в той / în acest, în aceasta, în acel, în acea; ondan а) от него, от неё / de la el, de la ea; б) от этого, от того, из этого, из того / din acesta, din aceasta; ondan da... оттого и..., потому и... / de aceea şi...; onun için a) для него / pentru el; б) потому / de aceea; ondan sóra а) после него / după el; б) после этого (того) / după aceasta, aceea.
obáda
обод (колеса) / obadă.
obaltmaa:
obaltmaa gözlerini выпучить глаза / a holba ochii, a bulbuca ochii.
4oban
oban
озерко дождевой (талой) воды (образующегося в русле бывшей реки) / mic lac, format din apă de ploaie sau din zăpadă în albia unui rîu dispărut; cılk oban омут / bulboană, vîrtej, viitoare, bulboacă.
óblast
область; областной / regiune, ţinut; regional, de regiune, ţinutal.
obligáţiya
облигация / obligaţie.
oblon
1) ставень, ставни; ставни / oblon (la fereastră); 2) уст. дощечки (надевавшиеся на крылья ветряной мельницы) / arh. scîndurele (fixate pe aripile morii de vînt).
observatóriya
обсерватория / observator astronomic.
obşçejítiya
общежитие / camın; student obşçejítiyası студенческое общежитие / cămin studenţesc.
10obur
obur
см. / v. hobúr.
11obyekt
obyekt
объект / obiect, lucru.
obyektiv I.
объектив / obiectiv; fotoaparat obyektivi объектив фотоаппарата / obiectivul aparatului de fotografiat.
obyektiv II.
объективный / obiectiv; yaşamanın obyektiv zakonnarı объктивные законы жизни / legile obiective de viaţă, ale vieţii.
14ocak
ocak
1) очаг, топка / cămin, vatră; 2) деревянная палка для проталкивания топлива в печь / vătrar, vătrai; 3) дымоход / horn, băgeag, hogeac, canal de fum; 4) род, семья / ginte, neam, soi, gen, familie; boba ocaa родной дом / casă părintească.
ocakçı
трубочист / coşar, hornar.
ocaklık
1) кухонная печь / sobă de bucătărie; ocaklık taşı камень, который закрывает отверстие печки / gurar de piatră (la sobă, cuptor) 2) дымоход, дымовая труба / coş, horn, canal de fum, hogeac, băgeag.
17oda
oda
комната / cameră, odaie.
odalı:
üçodalı kvartíra квартира из трёх комнат, трёхкомнатная квартира / apartament cu, din trei camere.
19odun
odun
1) дрова; дровяной / lemne; lemnos, de lemne; bir kucak odun охапка дров / un braţ de lemne; 2) полено / bucată de lemn tăiat; odun nacaa колун / topor pentru despicat, topor despicător, secure; 3) прям. и перен. пень, чурбан / butuc, prostănac.
20oduncu
oduncu
дровосек / tăietor de lemne.
odunculuk
занятие дровосека / ocupaţia tăietorului de lemne.
odunnuk
1) куча дров; поленница / grămadă de lemne; stivă de lemne; 2) дровяной сарай / magazin de lemne, şopron (pentru lemne).
23of
of
меж д. возглас, выражающий чувство боли, усталости ох / interj. of!
ofiţer
офицер / ofiţer.
ofiţiant
официант / chelner, ospătar.
ofiţiántka
официантка / chel-ncriţă, ospătărcasă.
oflamaa
охать, вздыхать / а ofta, a suspina, a geme, a-i duce dorul cuiva.
oflamak
оханье, вздохи / oftat, văicăreală, suspine.
29oftiga
óftiga
чахотка, туберкулёз / oftică, ftizie, tuberculoză.
30oglan
oglan
фольк. парень, паренёк / folc. flăcău, flăcăuandru (regional), flăcăuan.
31ok
ok
1) дышло / oişte; 2) стрела / săgeată; 3) редко луч / rar rază; güneşin okları лучи солнца / razele soarelui.
32oka
oka
уст. / arh. 1) ока (мера веса, равная 1 кг. 225 г.) / оса, оса (unitate de măsură egală cu 1 kg 225 g); büük oka большая ока (равна 1 кг. 225 г.) / ocaua mare (egală cu / kg. 225 g.); küçük oka малая ока (равна / кг.) / ocaua mică (egală cu 1 kg.); 2) деревянный безмен / balanţă romană de lemn; 3) глиняный кувшин (вместимостью в 1 кг.) / ulcior de lut (cu o capacitate de 1 kg.).
33okadar
ókadár
столько, в такой степени, настолько, так / atît, aşa, în aşa măsură, într-atît, în aşa grad.
okadarádan
настолько / într-atît, în aşa grad, atît, în aşa măsură.
okadárki
но, однако, только / dar, însă, totuşi, ş-asta-i una!, na-ti-o bună!, numai.
36okean
okean
океан; океанский / ocean; oceanic, de ocean; okean gemisi океанский пароход / vapor oceanic, corabie oceanică, transatlantic.
37oklava
okláva
скалка (для раскатывания теста) / făcăleţ.
38okol
okol
загон (для скота) / ocol, obor de vite.
39okolcu
okolcu
1) скотник (на ферме); овчар / văcar, oier, îngrijitor de vite; 2) загонщик (при облаве на зверя) / gonaci (la vînătoare), hăitaş.
40okrug
ókrug
округ / district, regiune; seçim ókrugu избирательный округ / district electoral.
oktä́bri
октябрь; октябрьский / octombrie; din octombrie.
42oku
oku
1) см. / v. okumak; 2) уст. молебен / arh. rugă, rugăciune; 3) учение / învăţătură; okuya vermää отдать в учение / a da la învăţătură.
43okumaa
okumaa
1) читать / a citi; 2) назначать / a numi; 3) уст. освящать (чтением молитвы); заговаривать / arh. a sfinţi (prin citirea rugăciunilor); a descînta; 4) учиться / a învăţa, a se învăţa, a studia.
44okumak
okumak
чтение / citire; okumak kiyadı книга для чтения / carte de citire.
okunmaa
1) читаться; быть прочитанным / a se citi; a fi citit; 2) ворчать, бормотать (про себя) / a mormăi, a bodogăni; 3) уст. читать молитву для роженицы (на сороковой день после родов) / arh. a-i citi rugăciune unei lehuze (în ziua a palruzecea după naştere).
okunmuş
1) прочитанный / citit; 2) освящённый, заговорённый / sfinţit, deseîntat; okunmuş sucaaz святая водица / agheazmă, apă sfinţită; okunmuş ateş освященный огонь (приносимый в дом из церкви в великий четверг) / foc sfinţit (adiıus de la biserică în joia mare).
okupant
оккупант / ocupant, cotropitor, invadator.
okupáţiya
оккупация; оккупационный / ocupaţie, ocupare, cotropire, invazie; de ocupaţie; de cotropire.
okutmaa
1) заставить (велеть, дать) читать / a impune, a oferi, a pune să citească; 2) заговаривать (от сглаза, болезни и т.п.) / a descînta; ◊ okutmaa kendini отпускать грехи / a ierta păcatele.
okuyucu
читатель / cititor.