терминов: 389
страница 1 из 8
maadem
копи / ocnă, mină; / maadem çiçää бот. а) каперс / bot. caper; б) дымянка / fumăriţă.
maalä
1) квартал, район (населённого пункта) / cartier, mahala; bulgar maalesi болгарский район (села) / mahalaua bulgărească; 2) улица; уличный / stradă; de stradă; maalä uşaa уличный ребёнок / băiat, copil de stradă.
maaleci
1. уличный / de stradă; 2. бран. базарная баба / peior. mahalagioaică.
maaleli
проживающий в том же районе (на той же улице); сосед / locuitor al aceluiaşi raion (pe aceeaşi stradă); vecin.
maaléycä
по-уличному / ca o haimana, ca un mahalagiu, vulgar; maaléycä ad кличка, прозвище / supranume, poreclă.
maalik
1. 1) нарыв на загривке (у лошади) / buboi lîngă greabăn (la cai); 2) эксплуататор / exploatator; 2. перен. свирепый, жестокий / figurat crud, crunt.
maalim
хороший, милый (о человеке) / bun, simpatic; maalim olmaa перемениться к лучшему, стать лучше (о человеке) / a deveni mai bun, a se schimba spre bine (despre oameni).
maamilä
притворный; притворно, притворяясь, делая вид / prefăcut, făţarnic; maamilä gülüş притворный смех / rîs prefăcut; maamilä surat (üz) yapmaa притворяться, делать вид, симулировать / a simula, а se preface.
maamudä
см. / v. maamilä
10maamuk
maamuk
зоол. стриж / zool. lăstun.
11maamul
maamul
редко беременная / rar gravidă; maamul karı беременная женщина / femeie gravidă.
12maamur
maamur
опьяневший, охмелевший, под хмельком; с похмелья / îmbătat, băut, cherchelit; mahmuriu.
maamurlu
слегка опьяневший / beat (puţin), cherchelit.
maamurluk
нетрезвое состояние, опьянение, похмелье / stare de ebrietate, îmbătare, mahmurie; maamurluu bozmaa опохмелиться / a se drege (după starea de ebrietate).
15maamuz
maamuz
1) шпора / pinten; 2) шпоры (у птиц) / pinteni (la unele păsări).
maamuzlamaa
пришпоривать (коня) / a da pinteni (calului).
maamuzlu
со шпорами, в шпорах / cu pinteni; maamuzlu horoz петух со шпорами / cocoş cu pinteni.
18maana
maana
1) смысл, значение, сущность / înţeles, sens, esenţă; maanasını annatmaa объяснить смысл чего-л. / a explica înţelesul; 2) изъян, недостаток, дефект / defect, cusur, neajuns, lipsă; maana bulmaa а) найти недостаток (изъян) / a găsi, a observa defecte; б) делать замечание / a face observaţie; в) придираться к чему-л. / a şicana, a cicăli; maanası yok без изъяна, без недостатков / fără defecte, fără neajunsuri; 3) повод, причина / pretext, cauză; kırıklıın maanasını bulmaa установить причину поломки / a stabili cauza ruperii (deteriorării); 4) в знач. служебного имени якобы, будто бы, как будто / cică, cum că, parcă; maana uyumaa притвориться спящим / a se preface că doarme.
19maanä
maanä
см. / v. maani.
maanacı
порицатель, хулитель; придира; критикан / hulitor, defăimător; chiţibuşar, cicălitor; criticastra.
maanalı
1) имеющий смысл (значение) / care are sens, conţinut; ikimaanalı söz двусмысленное высказывание / exprimare ambiguie, echivocă; 2) дефектный, имеющий изъян (дефект) / cu defecte, cu cusur cu neajunsuri; 3) провинившийся, виноватый виновный / vinovat, culpabil.
22maani
maani
название народной песни наподобие частушки / cîntec popular de felul strigăturii; maani uydurmaa слагать частушки / a compune strigături.
maanici
частушечник, исполнитель частушек / cel care compune ori interpretează strigături.
24maasul
maasul
продукты сельского хозяйства, сельхозпродукты / producţie agricolă, producte agricole; inek maasulu молочный продукт / produse lactate (product lactat).
maasullu
плодородный; продуктивный / fertil, roditor; produciv; maasullu sıır продуктивный скот / vite productive; masullu toprak плодородная земля (почва) / sol roditor, pămînt fertil.
maasulsuz
неплодородный; непродуктивный / neroditor; neproductiv, steril.
27maasuz
maasuz
специально; нарочно, умышленно, преднамеренно / special; voit, intenţionat; maasuz yapmaa сделать нарочно (умышленно) / a face voit, într-adins, intenţionat.
maasuzluk
нарочитость, намеренность / caracter voit, caracter intenţionat.
29maavi
maavi
синий; голубой / albastru, azuriu; maavi çiçek а) голубой цветок / floare albastră; б) бот. румянка / bot. coada vacii.
maavilemää
делать синим (голубым); синить, подсинивать / a vopsi în albastru; a albaştri; maavilemää çamaşırları подсинить бельё / a albaştri rufele.
maavilenmää
см. / v. maavileşmää.
maavileşmää
становиться синим (голубым); синеть / a se albaştri, a se face albastru, azuriu.
maavilik
синева; голубизна / albăstrime, albastru, albăstreală.
maavimsi
синеватый; голубоватый / albăstriu.
35maaza
maaza
1) погреб; погребной / beci, pivniţă; de beci, maazamn aazı вход в погреб / gura beciului; maaza kazmaa копать (рыть) погреб / a săpa un beci; 2) редко пещера, грот / rar peşteră, grotă.
maazacı
специалист по строительству погребов / meşter în construcţia beciurilor.
37macar
macar
1. мадьяр, венгр; мадьярский, венгерский / maghiar, ungur; ungar, unguresc; macar dili венгерский язык / limba maghiară, limba ungară; 2. рыжеволосый, рыжий / roşcovan, roşcat.
macárca
по-венгерски, на венгерском языке / ungureşte; în limba maghiară.
magneto
тех. магнето / teh. magnetou.
40magnit
magnit
магнит, магнитный / magnet; magnetic; magnit iinesi магнитная стрелка / ас magnetic.
41mahkul
mahkul
кроткий / blînd.
mahkurmaa
ворчать / a bombăni; a mîrîi, a mormăi, a bodogăni.
mahmudä
1) ист. махмудия (золотая монета времён султана Махмуда II) / ist. mahmudea; 2) этн. монисто из малых золотых монет / etn. colier (salbă) din monede mici de aur.
44mahmul
mahmul
см. / v. maamul.
mahórka
махорка; махорочный / mahorcă; de mahorcă.
46mahra
mahra
уст. здание / arh. clădire, edificiu.
47mak I.
mak I.
мак / mac; yaban mak мак-самосейка / mac de cîmp, mac sălbatic.
mak II.
межд. кряк / interj. mac.
49makak
makak
1) костыль / cîrjă; makáklan gezmää ходить на костылях / a umbla în cîrji 2) ходули / picioroange, catalige.
50makar
makar
хотя, хотя бы, хоть / deşi, cu toate că, chiar şi, măcar şi; makar sän gelä́ydin хоть бы ты пришёл / măcar tu de-ai veni, de-ai fi venit; makar ki (áni) хотя, несмотря на то, что / deşi, cu toate că, măcar că.