терминов: 180
страница 1 из 4
laalä
тюльпан / lalea.
2laam
laam
1) пещера; грот / peşteră; grotă; 2) ниша / nişă, firidă; 3) подземный ход, тоннель / trecere subterană, tunel.
láana
капуста; капустный / varză, curechi; de varză, de curechi; maavi láana краснокочанная капуста / varză roşie; turşu láana (láana turşusu) квашеная капуста / varză murată; láana yapraa a) капустный лист / frunză de varză; б) цвета капустного листа / de culoarea frunzii de varză.
4laap
laap
1) фамилия / nume, nume de familie; 2) кличка, прозвище / poreclă, supranume; laap takmaa (vermää) дать кличку (прозвище) / a da poreclă cuiva, a-i pune poreclă, a supranumi.
laaplamaa
давать кличку (прозвище) / a porecli, a da poreclă, a pune poreclă, a supranumi.
lábada
бот. щавель / bot. măcriş.
labirint
лабиринт / labirint.
laboránt
лаборант, лаборантский / laborant; de laborant.
laboratóriya
лаборатория; лабораторный / laborator; de laborator; laboratóriya işi лабораторная работа / lucrare de laborator; fizika laboratóriyası физическая лаборатория / laborator de fizică.
10laf
laf
1) слово, слова; речь / cuvint vorbă, vorbe, cuvinte; vorbire, convorbire, conversaţie; laf birleşmesi словосочетание / îmbinare de cuvinte; çifteli laf birleşmeleri парные словосочетания / îmbinări de cuvinte, care formează perechi; kısaldılmış katlı laflar сложносокращённые слова / abreviaturi; modal laflar / cuvinte modale; alma laflar заимствованные слова / cuvinte împrumutate; katlı laflar грам. сложные слова / gram. cuvinte compuse; 2) речь, разговор / vorbire; conversare, conversaţie, discuţie; laf atmaa болтать / a pălăvrăgi; lafa durmaa (oturmaa) беседовать, разговаривать / a vorbi, а conversa, a sta de vorbă; laf katmaa вмешаться в разговор; заговорить; завязать разговор / a se amesteca în vorbă; a începe discuţia; a intra în vorbă; birkimseyin lafını kesmää прервать чью-л. речь (чеи-л. разговор), перебить кого-л. / a-i tăia vorba cuiva, a întrerupe discuţia, convorbirea; laf bulmaa понять друг друга; найти общий язык / a se înţelege, a găsi limbaj comun; láflan yardım etmeyecän погов. словами не поможешь / prov. numai cu vorbanu faci nimic; 3) обещание / fagăduială, făgăduinţă, promisiune; lafında durmaa сдержать своё слово / a-şi ţine cuvîntul, făgăduiala; 4) совет / sfat; saa ol lafın için! спасибо за совет! / mulţumesc pentru sfat!; laf ustası мастер слова / măiestru al cuvîntului.
lafçı
1) разговорчивый, говорливый / vorbăreţ, limbut, guraliv; 2) собеседник / interlocutor, convorbitor.
lafetmää
1) говорить, разговаривать / a vorbi, a discuta, а conversa.
lafetmäk
разговор, речь / conversaţie, discuţie; vorbire; lafetmenin sesleri грам. звуки речи / gram. sunetele vorbirii.
14lafka
láfka
лавка, небольшой магазин / popul. prăvălie, dugheană, mic magazin.
laflanmaa
договариваться, уславливаться; сговариваться; решать / a se inţelege; a hotărî, a stabili ceva; laflanmışlar gitmää dünneeyä kısmet aaramaa фольк. решили пойти по миру счастья искать / fale. au hotarît să se pornească în lume după noroc.
laflaşmaa
см. / v. laflanmaa.
17laflı
laflı
быть в сговоре / a fi în jnţelegere, în cîrdăşie; onnar, allä, laflı они, кажется, сговорились / ei se pare că s-au înţeles.
laflık
словарь / dicţionar; orfográfiya laflıı орфографический словарь / dicţionar ortografic.
lafsız
1) без слов, не сопровождающийся словами; бессловесный / fără cuvinte; tăcut; tacit, taciturn; mut; lafsız insan молчун / om tăcut, nevorbăreţ, taciturn; 2) безоговорочный; безоговорочно / fără discuţie, fără rezerve; bir lafsız bilä безговорочно / indiscutabil, necondiţionat.
20lagar
lágar
в рази. знач. лагерь; лагерный / lagăr, tabără; de lagăr, de tabără.
21läh
läh
поляк; польский / cetăţean al Poloniei; leah; polonez.
lä́hça
по-польски, на польскомязыке / în limba poloneză.
23lak
lak
лак; лаковый, лакированный / lustru, lac; de lac; lak sürmää лакировать / а lăcui, a da cu lac.
24lakat
lakat
тех. зубец шестерни / leh. zimţ de la roata dinţată, zimţ de pinion.
lakırdamaa
болтать, бубнить, тараторить / a pălăvrăgi, a flecari, a trăncăni, a mormăi, a bombăni.
lakırdı
1) лепет / gîngurit, bolboroseală; 2) болтовня, вздор; пустые слова / flecăreală, pălăvrăgeală, trăncăneală; vorbe goale.
lakırtı
стук колёс повозки / huruitul roţilor căinţei.
lak-lak
звук, издаваемый аистом при помощи клюва или животными при лакании жидкости / zgomot emis de barză cu ajutorul ciocului, fie de animale cînd beau său mănîncă.
laklamaa I.
лакировать / a da cu lac, a lacui.
laklamaa II.
лакать (о животных) / a sorbi, a lipăi.
lakónik
лаконичный, лаконический, краткий / laconic, concis.
lalangı
оладьи; блины / clătite; bunele, reg. lalangîte; ◊ lalangı́ylan akıtma а) очень вкусный / foarte gustos; б) очень милый (о человеке) / foarte plăcut, drăgălaş (despre oameni).
lalangíta
см. / v. lalangı.
34lama
láma
лезвие бритвы, лезвие / lamă de ras, lamă.
35lampa
lámpa
лампа; ламповый / lampă; de lampă; eléktrika lámpası электрическая лампа / lampă electrică, bec electric; lámpa şişesi ламповое стекло / sticlă de lampă; rádio lámpası радиолампа / lampă de radio.
lámpalı
ламповый / de lampă; lámpalı televízor ламповый телевизор / televizor cu lămpi.
lámpuçka
лампочка (электрическая) / bec (electric).
landşaft
ландшафт / peisaj, privelişte; configuraţie geografică.
lapadık
уст. железная оковка на конце деревянной тележной оси / ferecătura osiei de lemn a carului.
lap-lap
подр. шлепку шлеп-шлёп / pleosc!, рас!, buf!
lápoviţa
снег с дождём / lapoviţă.
42lapşa
lapşa
лапша / ţăiţei.
43larök
larök
ларёк / chioşc, gheretă.
44lata
láta
планка, рейка / placă, stinghie, leat, şipcă, sport. ştachetă.
latış
латыш; латышский / cetăţean al Letoniei; leton.
latı́şca
по-латышски, на латышском языке / în limba letonă.
47latin
latin
латынь / limba latina; latin gráfikası латинская графика / caracter latin, grafie latină.
latíncä
по-латински, на латинском языке, на латинской графике / latineşte, în limba latină, cu caracter latin, cu grafie latină.
laureát
лауреат / laureat; Nóbel prémiyasının laureatı лауреат Нобелевской премии / laureat al Premiului Nobel
50lava
láva
лава / lavă