терминов: 253
страница 1 из 6
1ibik
ibik
1) петушиный гребень / creasta cocoşului; 2) гребень крыши / creasta acoperişului.
ibikli
с гребнем, имеющий гребень; гребенчатый / cu creastă; ibikli kuş фольк. петух / folc. cocoş.
ibrişim
шелковые нити / fire de mătase.
4

1) внутренность, нутро; вну-трений / interior, intern; evin içi внутренность дома / interiorul casei; 2) сердцевина, мякоть / miez, măduvă, inimă, pulpă de fructe; ekmään içi мякиш хлеба / miezul pîinii; в роли служебного имени içinä в, внутрь / înăuntru, în, în interior; aul içinä во двор / în curte, în ogradă; içindä в, внутри, в течение, среди, между / înăuntru, în interior, printre; su içindä в воде / în apă; dokuz gün içindä в течение девяти дней / în timp de nouă zile; onnarın içindä среди них / printre ei; içindän из, изнутри / din, dinăuntru, din interior; daa içindän из леса / din pădure; ◊ içini çekmää вздыхать / a ofta, a respira, a răsufla.
içecek
напиток / băutură.
içer
комната, помещение / odaie, încăpere; girmää içeri входить в комнату (в дом) / a intra în casă, în odaie; içersi pak в доме чисто / în casă e curat; içerdä внутри, в доме, в комнате / în casă, în odaie; içerdän из дома, из комнаты / din casă, din odaie.
içerki
1) комнатный / de odaie; 2) внутренний, находящийся в доме / lăuntric, dinăuntru, interior, ce se găseşte în casă; içerki kapu дверь в комнату, внутренняя дверь / uşa ce dă în odaie, uşa interioară.
için
послеслог 1) для, ради / pentru; birinci klas için для первого класса / pentru clasa întîia; 2) из-за / din cauza; bunun için из-за этого, поэтому / din cauza aceasta; 3) за / pentru; islää izmet için за хорошую службу / pentru serviciu irepro-şabil; 4) o, об, про / despre; annattı kendi yaşaması için он рассказал о своей жизни / el a povestit despre viaţa sa.
içindä
в, внутри / în, în interior, înăuntru.
içindeki
внутренний; то, что находится внутри / interior; ceea ce se găseşte în interior, înăuntru.
içindekilär
содержание, оглавление / cuprins, sumar, tablă de materii.
içirmää
см. / v. içirtmää.
içirtmää
заставить пить / a pune să beie, să folosească băuturi.
14içki
içki
напиток / băutură.
içkici
пьяница / beţiv.
içmää
1) пить / a bea; 2) курить / a fuma; tütün içmaa курить табак / a fuma tutun.
içmäk
питье / băutură.
içtirmää
заставить пить / a pune să beie, să folosească băuturi.
19ideal
ideal
идеал; идеальный / ideal perfect, desăvîrşit.
idealízma
филос. идеализм / filos. idealism.
idealist
идеялист / idealist.
idealístik
филос. идеалистический / filos. idealist.
ideológiya
идеология / ideologie.
24ideya
idéya
идея / idee.
idéyalı
идейный / ideologic, de idei.
idirmää
дать (заставить) есть; кормить; скармливать / a da, а obliga să mănînce; a hrăni.
idirtmää
заставить накормить / a pune a obliga să hrănească.
28ihtär
ihtär
старик; старый; старческий / bătrîn; bătrînesc ihtär adam старый человек om bătrîn; ihtär yaşı старческий возраст / vîrstă bătrînească, vîrstă senilă.
ihtä́rka
старуха / bătrînă, babă.
ihtärlamaa
стареть, стариться / a înbătrîni.
ihtärlık
старость / bătrîncţe.
ihtiza:
ihtiza olmaa yст. понадобиться / arh. a fi necesar, a avea nevoie de.
33ii I.
ii I.
веретено / fus.
34ii II.
ii II.
хороший, добрый; хорошо / bun, binevoitor; bine; ii neet доброе намерение / intenţie bună; en ii самый хороший, лучший / cel mai bun.
iilendirmää
развлекать, забавлять / a distra, a amuza.
iilenmää I.
развлекаться, забавляться, развеяться / a se distra.
iilenmää II.
1) становиться лучше, улучшаться / a deveni mai bun, a se îmbunătăţi; 2) выздоравливать / a se face bine, a se însănătoşi.
iilenmäk I.
развлечение, удовольствие, забава / distracţie, plăcere, desfătare.
iilenmäk II.
1) улучшение / îmbunătăţire, ameliorare; 2) выздоровление / convalescenţă, însănătoşire.
iileşmää
1) улучшаться / a se face mai bine, a se îmbunătăţi; 2) поправляться, выздоравливать / a se îndrepta, a se însănătoşi.
iileşmäk
см. / v. iilenmäk II
iileştirmää
1) улучшать / a însănătoşi; 2) исцелять, вылечивать / a însănătoşi, a vindeca.
43iilik
iilik
1) добро, доброта, благо / bunătate, bine, bun; ülik yapmaa делать добро (доброе дело); оказывать услугу / a face un bine, a face un serviriu; 2) здоровье / sănătate; yok iiliim я нездоров; я плохо себя чувствую / nu mi-e bine, mă simt rău; 3) благополучие, довольство, обеспеченность / bunăstare, prosperitate, înzestrare, aprovizionare, iiliktä yaşamaa жить в благополучии, жить обеспеченно / a se afla într-o stare materială bună, a trăi asigurat.
iilikçi
добрый; добродетельный; добродетель / bun, bun la suflet; virtute; virtuos; iilikçi adámsın sän добрый ты человек / eşti un om bun.
45iilir
iilir
гибкий, эластичный / mlădios, flexibil, elastic, suplu.
iilmää
нагибаться, сгибаться, наклоняться, склоняться / a se apleca, a se îndoi, a se apleca.
iiltmää
нагибать, сгибать, наклонять, склонять / a apleca, a îndoi, a înclina; kafa iiltmää склонить (опустить) голову / а apleca capul.
48iinä
iinä
игла / ас; ◊ iinedän geçmää а) пройти сквозь игольное ушко / a trece prin urechea acului; б) изощряться, ловчить / a găsiieşire, a face cu iscusinţă, a excela, a recurge la tertipuri.
iirénç
отвратительный, противный / urît, detestabil, scîrbos; respin-gător, dezgustător, greţos.
iirendirmää
вызывать чувство брезгливости, внушать отвращение / a face să-i fie greaţă cuiva, a sugestiona repulsie, dezgust.