терминов: 336
страница 1 из 7
ha I.
1. межд. выражает удивление, злорадство, упрек и т.д. а, ах / interj. ha!, ah!; ha, tutuldun mu! а, попался! / ha! te-am prins!; ha, gidini...! ax, бесстыдник! / ah! neruşinatule!; 2. частица, выражает порицание a / part. ha.
ha II.
см. / v. háydi.
ha III.
союз как... так и; или... или / conj. ca... şi; ori... ori; sau... sau; ha biri, ha öbürü всё равно; как тот, так и другой; или тот, или другой / totuna, acesta ca şi celălalt; sau unul, sau altul.
habar
1) забота / grijă; 2) взятка / mită; habar almaa брать взятки / a lua mită; ◊ habarım yok а) и в ус не дую / habar n-am despre ceva; б) понятия не имею / habar n-am.
habarcı
взяточник / şperţar.
habarsız
беззаботно, спокойно, ни о чем не думая / cu nepăsare, fără grijă, nepăsător, liniştit, fără a se gîndi; habarsız yaşamaa жить беззаботно / a trăi nepăsător, fără griji.
haber
известие, весть, сообщение; уведомление, извещение; донесение; сведения / ştire, comunicat, informaţie; înştiinţare, veste; bitki haberlär последние известия / ultimele ştiri; yannış haber ложное сообщение, ложная информация / comunicare eronată, informaţie greşită; kara (acı) haber скорбная (печальная) весть (известие, сообщение) / ştire tristă, îndurerată; haber vermää (etmää) извещать, уведомлять, ставить в известность, доводить до сведения; информировать / a da de ştire, a înştiinţa, a anunţa, a comunica, a informa; haber kabletmää получить сообщение (известие, весть); быть извещённым (оповещённым) / a primi o ştire, veste; a fi anunţat, înştiinţat.
haberci
вестовой, посыльный, связной / ordonanţă, agent de legătură, comisionar, agent de transmisiune.
haberlemää
извещать, уведомлять, ставить в известность, доводить до сведения, оповещать, информировать / а da de ştire, a înştiinţa, a anunţa, a comunica, a informa, a aduce la cunoştinţă.
haberlenmää
быть извещенным (уведомленным, оповещенным, проинформированным) / afi dat de ştire, a fi înştiinţat, anunţat, comunicat, informat, a fi adus la cunoştinţă.
haberli
извещенный, оповещенный / înştiinţat, anunţat.
habersiz
1) без предупреждения, неожиданно / fără а fi preîntîmpinat, fără a da de ştire, fără înştiinţare, neaşteptat, pe neaşteptate; 2) неосведомленный / neinformat, neînştiinţat habersiz kalmaa оставаться в неведении, быть не в курсе дела / a rămîne neînştiinţat, a nu fi la curent.
habersizlik
неосведомленность, незнание, некомпетентность / lipsă de informaţie, neştiinţă; incompetenţă, necompetenţă, lipsă de competenţă.
14hacı
hacı
паломник, хаджи / hagiu, pelerin.
hacılık
1) место паломничества (Иерусалим, Мекка) / locul pelerinajului (Ierusalim, Месса); 2) паломничество / pelerinaj, ha-gealîc; ◊ hacılık kamışı бамбук / bambus; hacılık taşı a) перламутр, жемчуг / sidef, mărgăritar, perlă; б) жемчужная раковина / scoică de mărgăritar; hacılık yolu долгий изнурительный путь / drum greu şi lung, cale lungă şi grea.
hacı́yka
паломница / hagiică, pelerină.
17hadi
hádi
см. / v. hay; hádi de! как бы не так! / haide de!; hádi etmää а) упрашивать, звать с собой / a îndupleca, a ruga; б) понукать, торопить / a îndemna, a zori, a stimula; hádi etmää beygiri понукать (торопить) коня / a zori, a îndemna cu forţa calul.
hádi-hay!
медленно, понемногу / haide-hai (formulă folosită mai ales pentru a îndemna caii), încetişor, cîte oleacă.
19hafta
hafta
неделя; недельный / săptămînă; săptămînal; büük hafta рел. страстная неделя / săptămînă mare, săptămînă patimilor; piinir haftası рел. масленица / săptămînă brînzei, săptămînca albă.
haftalık
1. 1) недельный / săptămînal; iki haftalık iş двухнедельная работа / lucru bisăptă-mînal; 2) еженедельный / săptămînal, hebdomadar; haftalık gazéta еженедельная газета / ziar săptămînal, hebdomadar; 2. недельная зарплата / leafa de o săptămînă, leafa săptămînal ă.
21haham
haham
раввин / haham.
22hak
hak
1) право / drept; insan hakları права человека / drepturile omului; 2) плата, вознаграждение / plată, recompensare, răsplătire, despăgubire, îndemnizare, remunerare, retribuţie, onorariu; 3) пошлина, таможенный сбор / taxă, vamă, taxă vamală; hak vermää (ödemää) внести пошлину (таможенный сбор) / a plăti, a da taxă, vamă; 4) перен. расплата, возмездие / figurat răsplată, hac, răzbunare, talion; bulunur sizä hak найдется и на вас управа / se va găsi ac şi pentru cojocul tău; ţi se va găsi şi ţie de hac; 5) правота, справедливость / justeţe, inocenţă, nevinovăţie, dreptate; hakı yok он неправ / n-are dreptate, nu e drept; hak gütmää относиться справедливо / a se comporta cu dreptate. echitabil, just; hak vermää отдать должное / a da dreptatecuiva, a recunoaşte meritul cuiva; ◊ hak yolunu brakmaa (hak yolundan çıkmaa) сбиться с правильного пути / a lăsa, a părăsi calea cea dreaptă, calea adevărului; bakından gelmää birkimseyin а) расправиться (разделаться) с кем-л.; проучить кого-л. / a se răfui cucineva, a-i veni cuiva de hac; б) уподобиться кому-л. / a se asemui cucineva, cu faptele cuiva.
hakına
1) верный, истинный, действительный; верно, истинно, действительно / adevărat, drept; într-adevăr, cu adevărat, fidel, credincios; hakina ölä именно (действительно) так / exact aşa, chiar aşa; 2) правдивый, справедливый; правдиво, справедливо / sincer, franc, veridic, drept, just, echitabil, cu dreptate, cu justeţe, cu multă sinceritate.
hakikat
уст. правда, истина; истинный, действительный, верный; истинно, верно / arh. dreptate, adevăr; adevărat, drept, real, fidel, credincios; într-adevăr, cu adevărat, drept, just, exact, fidel, cu credinţă.
25haklı
haklı
1) имеющий право (права) / care are drept (drepturi); 2) правый, справедливый / drept, echitabil, just, cu dreptate; haklı́ysın ты прав / ai dreptate; haklı isteyişlär справедливые требования / pretenţii juste, cereri juste, revendicări juste!.
haksız
1) бесправный; бесправно / lipsit de drepturi; lipsă de drepturi; 2) бесплатный; безвозмездно / fără plată, gratuit, pe gratis, degeaba; 3) несправедливый; несправедливо / nedrept, inechitabil; injust, pe nedrept.
haksızlık
1) бесправие / lipsă de drepturi; 2) несправедливость / nedreptate, inechitate, injustiţie, inechitabilitate.
28hal
hal
1) состояние, положение, обстоятельство / stare, aşezare, poziţie, situaţie, împrejurare, circumstanţă; yok halı edensin он не в состоянии приобрести / el nu-i în stare să dobîndească; ne halda işlär? каково положение дел? / în ce stare sunt lucrurile, afacerile? zor halda bulunmaa находиться в тяжелом положении / a se afla într-o situaţie grea; cenk halında bulunmaa находиться в состоянии войны / a se afla în stare de război; halı prost (yufka) а) он не здоров. он плох / el nu-i sănătos, el с slab (с rău); б) он в тяжелом материальном положении / el se află într-o situaţie materială dificilă, grea; orta halda человек среднего достатка / om cu starea materială mijlocie, om de condiţie socială mijlocie; 2) силы, мощь / putere, forţă, tărie, vigoare; halım yok artık у меня нет больше сил / nu mai am puteri; halı büük он силен / el are putere mare, el este puternic; 3) вид, внешний облик / aspect, înfăţişare; hal diiştirmää изменять внешний облик / a-şi schimba înfăţişarea; hala getirmää придать надлежащий вид, привести в порядок / a da forma cuvenită, o înfăţişare cuvenită; a aduce la starea cuvenită; 4) грам. падеж / gram. caz; temel hal основной (именительный) падеж / cazul nominativ; saabilik hal падеж принадлежности. родительный падеж / cazul genitiv; doorudak hal дательно-направительный падеж / cazul dativ; gösterek hal винительный падеж / cazul acuzativ; erlik hal местный падеж / cazul locativ; çıkış hal исходный падеж / cazul ablativ; ◊ kendi halına a) сам, самостоятельно / singur, si-nestătător, individual; б) спокойный, тихий, скромный; спокойно, тихо, скромно / liniştit, calm, modest; в) своим чередом, само собой, по инерции / de sine stătător, singur, după cursul său propriu; eer ne haldáysa какой бы то ни был; в каком бы состоянии ни был; как бы то ни было / cum n-ar fi, în ce stare nu s-ar afla; kendi halında (halına) brakmaa оставить в покое, не трогать / а lăsa în расе, a nu atinge; halına getirmää привести в чувство; выходить кого-л. / a scoate din nesimţire; a creşte, a îngriji, a pune pe picioare pe cineva.
29hala
hála
1) крытое помещение (для защиты от солнца и дождя), крытый павильон / hală; 2) зонт, грибок (пляжный), тент / umbrelă (la plajă), tendă.
haláçu
уст. чесальщик (хлопка. шерсти, льна) / arh. dărăcitor (de lîná, bumbac, in).
31halat
halat
халат / halat; capot.
32halaza
halaza
1) самосев, самосейка / însămînţare naturală, samuraslă; 2) дылда; долговязый / lungan, găligan, prăjină (despre om).
33halä
hálä
уборная, отхожее место / latrină, privată, toaletă.
34haliz
haliz
1. 1) настоящий, подлинный / adevărat, autentic, original; pur, curat, fără amestec; haliz altın чистое золото / aur pur; haliz kannı чистокровный / pursînge, de rasă; 2) искренний, чистосердечный; честный / sincer, franc, deschis, cinstit, onest; haliz adam честный человек / om cinstit, om onest; 2. точно, подлинно / exact, tocmai, chiar, anume, într-adevăr, cu adevărat; haliz ölä именно так / anume aşa.
halizlemää
1) приближать к истине, выяснять истинный характер чего-л. / a apropia de adevăr; a clarifica caracterul adevărat, veritabil; 2) совершенствовать, придавать законченный характер чему-л. / a perfecţiona, a autentifica, a finaliza; 3) уточнять, выяснять / a clarifica, a preciza, a specifica, a lămuri, a elucida; paaları halizlemää уточнять цены / a preciza preţurile.
halizlemäk
уточнение, выяснение / clarificare, precizare, specificare, lămurire, elucidare.
halizlenmää
1) совершенствоваться / a se perfecţiona; 2) уточняться, выясняться / a se clarifica, a se preciza, a se specifica, a se lămuri, a se elucida.
halizlik
1) подлинность / autenticitate; halizlii görüner подлинность его (напр., документа) очевидна / autenticitatea (sa) e evidentă; 2) искренность, чистосердечность; честность / sinceritate, francheţe, cinste, probitate, onestitate.
39halk
halk
народ; народный / popor, etnie; popular; halk türküsü народная песня / cîntec popular; halk masalları народные сказки / poveşti populare.
40halka
halka
1) кольцо, круг / belciug, cerc; demir halka железное кольцо / cerc de fier; 2) звено (цепи) / veriga (lanţului); 3) ошейник / zgardă, salbă; 4) петля / laţ; ochi; halka çatmaa делать (нанизывать) петли / a face laţuri; a înşira ochi; 5) ушко (ведра) / ureche (la călcare, ciutură ete); 6) арка / arc; 7) силок / laţ; halka koymaa расставить силки / a pune laţuri; 8) гирлянда / ghirlandă; 9) тех. шайба; гравер / teh. şaibă, rondelă, inel; ◊ halkaya başını sokmaa идти на верную смерть / a merge la moarte sigură.
halkalamaa
1) набрасывать аркан / a arunca arcanul; 2) кольцевать (птиц, рыб) / a marca cu inele, a inela (despre păsări, peşti); 3) лишать животных свободы (надевать ошейник, стреноживать и т.п.) / a lega, a împiedica (despre animale, vite); 4) окружать, брать в кольцо / а înconjura, a lua în cerc, a încercui; 5) обметывать петли / a lua, a înşira ochiuri pe andrică; 6) петлять при беге (о лисе) / a fugi cotigind (despre vulpe).
halkalanmaa
1) становиться кольцеобразным / a căpăta formă de inel, a se inela; 2) расходиться кругами (о воде); образовать круги (о водовороте) / a se împrăştia în formă de cercuri; a se roti (despre apă); a forma cercuri (despre bulboană, vîrtej de apă etc); 3) быть окольцованным (о птицах, рыбах) / a fi inelat (despre păsări, peşti); 4) попадать в окружение; быть окруженным (взятым) в круг (в кольцо) / а nimeri în încercuire, a fi încercuit, înconjurat, luat în cerc.
halkalanmak
1) нанизывание петель / luarea, înşirarea ochiurilor pe andrică; 2) кольцевание (птиц, рыб) / inelare, inelaj (despre păsări, peşti); 3) лишение животных свободы (надевание ошейника, стреноживание и т.п.) / legare, împiedicare (despre animale, vite); 4) окружение кого-чего-л. / încercuire.
halkalı
1) состоящий из колец / inelat, format din inele; 2) окольцованный (о птицах, рыбах) / inelat (despre păsări, peşti); 3) попавший в окружении / înconjurat, nimerit în încercuire; ◊ halkalı toprak остров / insulă.
hallamaa
грам. склонять, изменять по падежам / gram. а declina, a conjuga; aderlikleri hallamaa склонять местоимения / a declina pronumele.
hallandırmaa
см. / v. hallamaa.
hallanmaa
1) набираться сил, крепнуть / a prinde la puteri, ase întări; 2) грам. склоняться, изменяться по падежам / gram.a se declina, a se conjuga.
hallanmak
грам. склонение, изменение по падежам / gram.declinare, conjugare; adlıkların hallanması склонение существительных / declinarea substantivelor.
halsız
беспомощный, слабый, немощный / fără putere, neputincios, slab, debil.
halsızlık
беспомощность, слабость, немощность / lipsă de puteri, slăbiciune, debilitate, neputinţă.