терминов: 272
страница 1 из 6
1e
e
частица 1) вопр. a / ai; e, kim olacek e? а кто будет, а? / dar cine va fi, ai?; 2) воскл. же, ведь / particula doar; díilim küçük e! я же не маленький! / nu sunt mic doar!
2ecel
ecel
1) смертный час / ceasul de moarte; înainte de moarte; ecel etmää умереть / a muri; 2) перен. судьба, рок / figurat soartă, destin; insanın eceli судьба человека / soarta omului.
3edek
edek
недоуздок, поводок / căpăstru; zgardă; ◊ edek tutmaa служить, прислуживать / a sluji cuiva, a servi (la masa).
edemää
1) водить (лошадь) за повод / a duce (calul) de frîu; 2) перен. водить за нос, провести / figurat a duce pe cineva de nas; a păcăli.
edenmää
обзаводиться чём-л., приобретать что-л. / a procura; a-şi face rost, a agonisi; edendim bir motoţíkla я приобрёл мотоцикл / mi-am procurat o motocicletă.
6edi
edi
семь / şapte; edi kerä семь раз / de şapte ori.
edilik
семёрка; стоимостью в семь...; длиной в семь...; весом в семь... / şapte; cu preţul de şapte...; care are lungiumea de şapte...; în greutate de şapte...
edíüz
семьсот / şapte sute.
edinci
седьмой / al şaptelea.
edinmää
см. / v. edenmää.
11eer
eer
союз усл. если, если бы / cotıj. dacă, de.
12efendi
eféndi
уст. господин; госпожа / arh. domn; doamnă; gel, eféndim, kı́yma beni, ikimiz bir can gibi фольк. приди, госпожа моя, не губи меня, мы оба словно одна душа / folc. vino, doamna mea, nu mă omorî, noi doi sîntem o inimă, un suflet; eféndi adam образованный, интеллигентный мужчина / instruit, cult, bărbat cult, cultivat.
efréytor
ефрейтор; ефрейторский / fruntaş; de fruntaş.
e-he-he
межд. употр. при выражении сожаления, грусти э-хе-хе / interj. e-he-he!
15ek
ek
сустав, сочленение, звено / încheietură, verigă.
ekelemää
сыпать, посыпать / а vărsa, a turna, a presăra, a pospai; un ekelemää присыпать мукой / a presăra cu făină, a înfăina.
17eki
éki
союз разд. или / particula ori, sau.
18ekici
ekici
сеятель / semănător.
19ekili
ekili
1) посеянный / semănat; ekili tenä посеянное зерно / grăunţe semănate; 2) засеянный / semănat; tarlalar ekili поля засеяны / cîmpurile sînt semănate.
ekilmää
быть посеянным / a fi semănat; a se semăna.
21ekin
ekin
посев, посевы, хлеба; хлеб (в зерне); хлебный / semănătură, grîne, cereale; de pîne, de cereale; ekinnär злаки / cereale, grîne; biyaz ekin жито, пшеница / cereale, grîne, secară, orz, grîu; ekin çalkalanêr хлеба колышутся / grînele se leagănă; ekin böcää хлебный жучок / gîndac de pîine; gărgăriţă; ekin kılıfta хлеб колосится / grînele dau în spic.
ekincilik
хлебопашество / culturacerealelor, plugărie; ekincilik etmää заниматься хлебопашеством / a se ocupa cu cultura cerealelor, cu plugăritul.
ekinnik
нива; поле, засеянное хлебом / teren (cîmp); semănat cu grîu.
24ekinti
ekinti
см. / v. ekin.
25ekipaj
ekipaj
экипаж / echipaj.
eklemää
1) соединять, связывать / a îmbina, a lega; laf eklemää соединять слова / а îmbina cuvintele; 2) присоединять, надставлять, удлинять / a uni, a lungi; taa bir parça çatı eklemää добавить ещё кусок каната / a adăuga încă о bucată de funie.
eklenmää
1) соединяться, связываться; быть соединенным (связанным) / a se îmbina, a se lega; a fi îmbinat, legat; 2) присоединяться, удлиняться; быть присоединённым / a se uni, a se lungi; a fi unit, lungit.
eklenti
добавка, прибавка / supliment, adaos, adăugare, mărire, sporire.
ekleşmää
см. / v. eklenmää.
ekletmää
1) заставить (велеть, дать) соединить (связать) / а pune să îmbine, să lege, să înnădească; 2) заставить присоединить (надставить, удлинить) / a pune să unească, să lungească.
ekmää
сеять / a semăna; ◊ laf ekmää болтать (попусту) / а vorbi aiurea (în vînt), a pălăvrăgi.
32ekmek
ekmek
хлеб; хлебный / pîine; de pîine; bir parça ekmek кусок хлеба / о bucată de pîine; ekmek trófası хлебные крошки / fărîmături de pîine; bir somun ekmek буханка хлеба / о pîine (de o formă anumită); ekmek imää есть, кушать / a mînca (în general).
ekmekçi
1) пекарь, хлебопёк; булочник / brutar, care coace pîine; franzelar; 2) нахлебник / lingău, linge-talere; chiriaş în pensiune.
ekonómika
экономика; экономический / economie; economic; ekonómika reforması экономическая реформа / reformă economică; serbest pazar ekonómikası свободная рыночная экономика / economie de piaţă, economia relaţiilor de piaţă.
ekonomist
экономист / economist.
ekonómiya
экономия / economie.
37ekran
ekran
экран / ecran.
ekskavátor
экскаватор / excavator.
ekskavátorşçik
экскаваторщик / excavatorist.
ekskúrsiya
экскурсия / excursie.
ekskursovod
экскурсовод / conducător de excursii, ghid.
ekspedíţiya
экспедиция / expediție; folklor ekspedíţiyası фольклорная экспедиция / expediție folclorică.
eksponát
экспонат / exponat; muzey eksponatları музейные экспонаты / exponate de muzeu.
ekspres
экспресс / expres.
45ektar
ektar
см. hektar.
46ekti:
ekti:
ekti köpek уст., бран. бродячая собака / arh. cîine vagabond.
ektirmää
заставить сеять / a pune să însămințeze, să semene, să ceară.
ekvátor
экватор / ecuator.
ekzámen
экзамен; экзаменационный / examen; de examene; de examinare; ekzámen sesiyası экзаменационная сессия / sesiune de examene; ekzámen vermää сдавать экзамен / a da un examen, a lua un examen, a promova un examen.
ekzemplär
экземпляр / exemplar.