терминов: 867
страница 1 из 18
da I.
союз и, а, также, тоже / şi, de asemenea, tot aşa, la fel; git dä gel сходи и вернись / du-te şi întoarce-te, du-tc şi vino; biz dä gidecez мы тоже пойдём, и мы пойдём / şi noi ne vom duce, şi noi vom pleca, noi tot vom pleca.
da II.
частица да / da; şkólaya gidérsin mi? — Da идёшь в школу? — Да / te duci la şcoală? — Da; sendä dä var, bendä dä var, bir kuru dalda da var (gölgä) загадка и у тебя есть, и у меня есть, и у сухой ветки есть (тень) / ghicitoare şi tu ai, şi eu am, şi o creangă uscată o are (umbra).
3daa
daa
лес; лесной / pădure; de, din pădure; daa yolu лесная тропа / cărare de pădure; ulu daa дикий, дремучий лес / codru des, sălbatic; gür daa густой, непроходимый лес / pădure deasă, nepătrunsă.
daacı
лесник, лесничий / pădurar.
daadılmaa
1) рассеиваться, рассыпаться; быть рассеянным (развеянным, рассыпанным, разбросанным) / a se împrăştia, a se risipi; a fi împrăştiat, risipit, aruncat; 2) быть распущенным (разогнанным) / a fi dizolvat, alungat; 3) быть распределённым (розданным) / afi repartizat, împărţit, distribuit.
daalık
лесистое место; лесистый / loc acoperit cu pădure; păduros.
daalış
1) распад / destrămare, descopunere; decădere, ruinare 2) рассеивание; распространение / împrăştierc, risipire; răspîndire.
daalışmaa
расходиться, разбредаться / a pleca în diferite părţi, a se împrăştia, a se risipi (în toate părţile), a se răzleţi; daalışmaa her tarafa разбрестись в разные стороны / а о lua care şi încotro; musaafirlär daalıştılar гости разошлись / oaspeţii au plecat.
daalışmak
1) распад / destrămare, împrăştiere; 2) разбрасывание, рассеивание / împrăştiere, risipire, dispersare.
daalıştırmaa
разгонять, заставить (велеть) разойтись / а alunga, a goni, a face ca cineva să plece în diferite părţi, a face ca cineva să se împrăştie, să se risipească (în toate părţile), a face să se disperseze.
daalmaa
1) в разы. знач. рассеиваться, распространяться / а se spulbera, a se împrăştia, a se risipi, a se răspîndi; daalmaa tütün gibi рассеяться как дым / a se spulbera ca fumul; bulutlar daaldılar тучи разошлись / nourii s-au risipit; 2) рассыпаться (о толпе); развеваться, распускаться (по ветру — о волосах) / a se împrăştia; a se răsfira; 3) развариваться / a se răsferbe; çok kaynamaktan kartófi daalmış от долгого кипения картофель разварился / de multăfiertură cartofii s-au răsfiert; 4) разбиться вдребезги / a sesfărîma în ţăndări; 5) распадаться / a se descompune, a se destrăma; a cădea, a se ruina; múzıka dernää daaldı музыкальный кружок распался / cercul demuzică s-a destrămat.
daalmak
1) в разн. знач. рассеивание; распространение / împrăştiere, risipire; răspîndire; 2) распад / descompunere, destrămare; decădere, ruinare.
daanık
1) разбросанный, раскиданный, рассыпанный, разрозненный, распылённый / aruncat în toate părţile; izolat; fărîmiţat, dispersat; 2) перен. рассеянный (о человеке) / figurat distrat, dispersat; 3) перен. распущенный / figurat desfrînat; 4) всклокоченный / zbîrlit.
daanıklık
1) разбросанность; беспорядок / risipire, împrăştiere; dezordine; 2) разруха / ruinare, decădere.
15daarä
daarä
бубен; малый барабан / tamburină; tobă mică.
daarcık
котомка, сумка (из домотканого сукна) / traistă, ghiozdan (din ţesătură casnică).
daatmaa
1) рассеивать, развеивать, рассыпать; разбрасывать / a dispersa, a împrăştia, a risipi, a spulbera; a arunca; lüzgär daattı bulutları ветер рассеял тучи / vîntul a împrăştiat nourii; 2) распускать, разгонять / а dizolva, a elibera, a alunga; parlámenti daatmaa распустить парламент / a dizolva parlamentul; 3) распределять, раздавать / a răspîndi, a repartiza, а împărţi, a distribui; ◊ aazını daatmaa болтать языком; распустить язык / a spune vrute şi nevrute; a da frîu limbii; kahırı daatmaa разогнать тоску / а alunga tristeţea.
18daava
daava
уст. 1) суд / arh. judecată; daava kesmää судить / a judeca; daavaya vermää подавать в суд / a da în judecată; 2) иск, судебное дело, тяжба / reclamaţie (în judecată), acţiune judecătorească, litigiu.
daavacı
уст. судья / arh. judecător.
daavacılık
уст. 1) профессия (занятие) судьи / arh. profesiunea, ocupaţia judecătorului; 2) тяжба, иск / proces; litigiu; pricină; acţiune.
daavalı
уст. подлежащий судебному разбирательству / arh. a fi supus dezbaterilor judiciare.
22dad
dad
см. / v. dat.
dadandırmaa
1) приучить; пристрастить / a obişnui, а deprinde, a trezi cuiva o dorinţă către ceva sau cineva; 2) прельщать, соблазнять / а ademeni, a seduce, a tenta, a ispiti.
dadanık
1) приученный, привыкший / obişnuit, deprins cu ceva, învăţat; 2) падкий на что-л. / ispitit, ademenit; lacom, dornic de ceva, părtinitor, ahtiat după, avid de; dadanık şaraba имеющий пристрастие к вину / părtinitor cu vinul, ahtiat după vin.
dadanmaa
1) повадиться, пристраститься; быть падким на что-л. / a se obişnui, a prinde nărav, a se deprinde, a se înnădi; a prinde gust pentru ceva, a prinde patimă pentru ceva, a se pasiona pentru ceva; dadanmaa nícä yabanı koyunnara погов. пристраститься к лакомому куску (букв. повадиться как волк на овчарню) / prov. a se deprinde cu bucăţică bună (textual a se înnădi ca lupul la stînă); dadanmaa tütünä пристраститься к табаку / a se deprinde cu fumatul; 2) прельщаться, соблазняться / a se lăsa ispitit, sedus, ademenit; a se ademeni; a fi dornic de ceva; 3) приучаться, привыкать / a se obişnui, a se deprinde.
dadanmak
привычка / deprindere, obişnuinţă.
27dafin
dafin
лавр, лавровое дерево; лавровый / dafin, de dafin; dafin yapraa лавровый лист / frunză de dafin.
dagestan
дагестанский / daghestan.
dagestannı
дагестанец / daghestanian.
30daji
dáji
частица даже / pînă şi; chiar şi; dáji bän даже я / pînă şi eu, chiar şi eu.
dakılı
1) навешенный, повешенный / agăţat, atîrnat; aninat; 2) прикреплённый / legat; prins, fixat.
dakılmaa
1) быть нацепленным (прицепленным), быть навешанным (привешенным) / afi agăţat, atîrnat; a fi aninat; a fi legat; 2) быть прикреплённым / a fi prins, fixat; 3) быть надетым / а fi îmbrăcat; a fi pus, purtat; 4) перен. привязываться, приставать к кому-л. / figurat a se lega, a se alipi, a se ţine de capul cuiva.
dakınmaa
1) нацеплять, навешивать / a agăţa, a atîrna, a lega; 2) надевать, напяливать / а îmbrăca, a pune.
34dakmaa
dakmaa
1) нацеплять, прицеплять; навешивать, вешать / а agăţa, a atîrna, a lega, a anina; 2) прикреплять / a prinde, a fixa; 3) надевать / a pune, a îmbrăca; boncuk dakmaa надеть бусы / a purta mărgele; gözlük dakmaa носить очки / a purta ochelari; 4) вправлять, вставлять; ввертывать / a pune la loc; a monta; a înşuruba; 5) давать имя, называть / a da nume; ad dakmaa давать имя (прозвище), прозывать / а da nume, a porecli, a numi.
35dal
dal
1) ветка, ветвь; сук / creangă; ramură; cracă, ciot; 2) ветвь, ответвление; отрасль / ramură, ramificaţie; ◊ dal cümlä грам. придаточное предложение / gram. propoziţie secundară.
36dalak
dalak
1) селезёнка / splină; dalak olmaa страдать опухолью селезёнки / a avea tumoare la splină; 2) плавательный пузырь (у рыб) / beşică înotătoare; ◊ dalaam şişti я выбился из сил / m-am sleit de puteri.
37dalama
dalama
1) укус; укушенное место / muşcătură, loc muşcat; köpek dalaması укус собаки / muşcătură de cîıne; 2) откушенный кусок / muşcătură; bir aaz dalaması откушенный (за один раз) кусок / muşcătură, bucată muşcată.
dalamaa
1) впиваться зубами, кусать; откусывать / a se înfige cu dinţii, a muşca; 2) в рази. знач. кусаться / a muşca, a înţepa; а atinge; a jigni; a arde, a frige; láflan dalamaa поддеть словами / a înţepa cu vorba; birkimseyi dalámadaan yaşayámêêr он не может жить, пока не заденет кого-л. / ci nu poate trăi ca să nu jignească pe cineva; 3) жалить / a înţepa, a muşca; ◊ parmaklarını dalamaa кусать себе локти / a-şi muşca degetele, mîinele.
dalamak
1) укус / muşcătură; 2) перен. обида / figurat jignire.
dalantı
1) укус; укушенное место / muşcătură, loc muşcat; 2) откушенный (недоеденный) кусок / muşcătură, bucată muşcată.
dalaşmaa
прям, и перен. кусаться, грызться; ссориться / a se încaieră, a se mînca; a se certa, a se sfădi.
dalaşmak
1. сварливый / certăreţ, arţăgos; 2. спорщик, задира / certăreţ, scandalgiu, gîlcevitor.
43dalap
dalap
потребность / cerinţa, necesitate.
dalarak
ныряя, нырком / de-a cufundul, plonjind.
dalatmaa
дать (позволить) (собаке) укусить / a face să muşte (despre cîine); dalatmaa kendini köpää сделать так, чтобы тебя укусила собака; дразнить собаку / a face să te muşte cîinele, a aţiţa dinele.
dalattırmaa
см. / v. dalatmaa.
dalayan
1) злой (о собаке) / rău; dalayan köpek aaradıını bulur погов. по делам и расплата (букв. злая собака найдёт то, что ищет) / prov. după faptă şi răsplată (textual cîinele rău şi-a găsi ceea ce caută); 2) перен. язвительный / figurat muşcător, răutăcios.
dalcaaz
веточка / crenguţă.
daldırma
виноградный куст, выросший из побегов / viţă de vie, crescută din lăstar.
daldırmaa
погружать (в воду), окунать / a scufunda, a afunda; daldırmaa kazanı погружать ведро (в воду) / a scufunda (а cufunda) căldarea.