терминов: 894
страница 1 из 18
ba I.
межд. выражает желание напугать / interj. ba!
ba II.
союз то / ba; ba ... ba то ... то / ba ... ba; ba ölä, ba bölä то так, то эдак / conj. ba aşa, ba nu-i aşa; ba aşa, ba altfel.
ba III.
частица 1) да ну, неужели / particulă oare, ce spui; ba olmamalı да ну? не может быть! / ce spui? nu poate fi! 2) обращение к мужчине / măi.
4baa
baa
виноградник; виноградный; виноградарский / vie, podgorie; de vie; de viţă de vie; viticol; baa yapraa виноградный лист / frunză de vie; baa çıbıı виноградная лоза / viţă de vie; baa böcää божья коровка / buburuză, vaca domnului.
baacı
1) виноградарь / viticultor, podgorean; 2) сторож на винограднике / paznic la vie, vier.
baacılık
виноградарство / viticultură; baacılık etmää заниматься виноградарством / a se ocupa cu viticultura.
baalama
петля (на дверях, воротах, окнах) / balama, ţáţánă (la uşi, porţi, ferestre).
baalamaa
1) завязывать, связывать, привязывать, перевязывать; связывать / a lega, а înnoda, a uni; a bandaja; a ficsa; düünük baalamaa завязывать узлы / a face noduri, a înnoda; ◊ yaa (göbek) baalamaa тучнеть, толстеть / a se îngraşă.
baalanmaa
1) завязываться, связываться; соединяться; быть завязанным (связанным, соединённым) / a se lega; a se uni; a se ataşa; a fi legat de ceva, de cineva; 2) завязаться (о плодах) / a lega, a prinde rod (despre fructe, legume); 3) обязаться; взять обязательство / a-şi lua obligaţia, angajamentul.
baalantı
1) в разн. знач. связь / relaţie, legătură; çoktankı baalantılar давние связи / relaţii vechi, de de mult 2) связка, пакет / legătură, mănunchi; 3) бот. завязь / bot. ovar; 4) обязательство / obligaţie, angajament; ◊ yok hiç bir baalantı нет никакой связи (логики) / nu are nici o legătură, nu-i logic.
11baalar
baalar
виноградники, виноградные плантации / vii, podgorii.
baalaşık
1. связанный; объединённый / legat cu cineva, de ceva; unit; 2. уст. союзник / arh. aliat.
baalaşma
грам. связь / gram. legătură; copulă; cümledä lafların baalaşması связь слов в предложении / legătura cuvintelor în prepoziţie.
baalaşmaa
связываться; соединяться / a se lega; a se uni; a se asocia.
baalaşmak
см. / v. baalaşma.
baalatmaa
заставить завязать (привязать) / a pune să lege, să ataşeze.
baalayıcı
грам. союз / gram. conjuncţie.
18baalı
baalı
1) связанный, завязанный; привязанный / legat; 2) перен. привязанный; зависимый / fig. legat; angajat; dependent; baalı olmaa прям. и перен. быть связанным; зависеть / a fi legat; a depinde.
baalılık
1) связь / legătură, relaţie; 2) привязанность / afecţiune, dragoste.
baamsız
независимый / independent.
baamsızlık
независимость / independenţă.
baarcık
деревянная накладка на оси телеги; балка / eclisă de lemn de la osia căruţei; grindă.
baargan
крикливый, горластый; крикун / guraliv; mare de gură.
baarındırmaa
вызывать крик (шум); заставлять кричать / а provoca gălăgie, tărăboi; a pune să strige.
baarınmaa
1) поднимать крик, шум; кричать, орать / a face gălăgie; a striga; 2) взывать о помощи / a chema în ajutor.
baarış
крик, вопль / strigat, ţipat, gălăgie; baarış kaldırmaa поднимать шум, кричать, шуметь / a face gălăgie, a striga, a face zgomot.
baarışmaa
1) ругаться / a se certă, a se sfădi; 2) перекликаться / a se chema (reciproc).
baarışmak
1) крик, вопль / strigăt, ţipăt, gălăgie; 2) перекличка (друг с другом) / strigare, apel.
29baari
baari
хоть, хотя бы, по крайней мере / barem, măcar, cel puţin.
baarlicääm
см. / v. baari.
baarmaa
1) кричать, реветь, орать / a striga, a răcni, a ţipa; bütün seslän baarmaa кричать во всё горло / a striga în gura mare, cît te ţine gura; 2) звать; окликать / a chema, a striga; 3) обзывать / a porecli, a numi (jignitor) 4) бранить, ругать / а certa.
baarmak
крик, шум, гам / strigăt, gălăgie, zgomot.
baartmaa
заставить кричать (реветь, орать) / a face, a pune pe cineva să strige, să ţipe, să urle.
34baas
baas
спор, пари / pariu, rămăşag; baas(a) konmaa спорить, держать пари / a pune rămăşag, a paria.
baaşış
1) подарок, дар / cadou, dar; genclerä baaşış подарок молодожёнам / cadou tinerilor căsătoriţi; 2) вознаграждение, чаевые / recompensă, bacşiş.
baaşışlanmaa
быть награждённым, премированным / a fi decorat, a fi premiat.
baaşışlamaa
см. / v. baaşlamaa.
baaşışlaycı
см. / v. baaşlaycı.
baaşışlık
вещь, предназначенная для подарка; подарочный / destinat pentru cadou, ca dar; de dar, de cadou; baaşışlık tükeni магазин подарков, сувенирный магазин / magazin de cadouri, de suvenire.
baaşlamaa
1) дарить / a dărui, a dona; 2) посвящать / a dedica, a consacra; baaşlamaa kendini посвятить себя кому — чему-либо / a se consacra (cuiva sau unui lucru anumit); 3) прощать, миловать / a ierta, a graţia.
baaşlanmaa
1) обещаться; быть обещанным / a fi făgădut; a fi promis; 2) посвящаться, быть посвященным / a se dedica; a fi dedicat, consacrat.
baaşlaycı
1) дарящий / care dăruieşte, care donează; 2) щедрый / generos, darnic.
baaşlı
1) дарёный, подаренный / dăruit, donat; baaşlı işi kötülä́meerlär дарёному коню в зубы не смотрят / calul de dar nu se caută la dinţi; 2) обещанный / promis.
44baba
baba
см. / v. boba.
babalık
см. / v. bobalık.
bábiţa
несварение, расстройство желудка / indigestie; babiţa olmaa получить расстройство желудка / aşi strica stomacul.
47babu
bábu
1) старуха / babă, femeie bătrînă; 2) бабушка / bunică; 3) уст. бабка, бабка-повитуха / arh. moaşă; 4) желудок жвачных животных / stomacul rumegătoarelor.
bábuluk
1) занятие повивальной бабки; акушерство / moşit; 2) подарок для бабки-повитухи / cadou pentru moaşă.
49baca
báca
дымоход, дымоходная труба / coş, horn, băgeag; báca çekisi тяга в дымоходе / tragere (a fumului) în horn; báca tütünsüz olmaz погов. нет дымохода без дыма / prov. nu există hora fără fum.
bacacık
в разн. знач. ножка / picioruş.