терминов: 64
страница 1 из 2
1ţap
ţap
козёл / ţap.
ţapoy
двузубые вилы / ţăpoi furcă cu două coarne.
3ţar
ţar
царь / rege, ţar; ţarın kızı царевна, царская дочь / fiică de împărat, fiică de crai.
ţaríţa
царица / împărăteasă, regină, crăiasă, ţarină.
ţarízma
царизм / ţarism.
ţarlık
царство / regat, domnie, împărăţie.
ţa-ţa
межд. возглас, которым отгоняют коз / interj. ţa! strigăt cu care se alungă, se cheamă sau se mînă caprele.
ţáţi
1) старшая сестра / sora mai mare; 2) обращение к незнакомой женщине, старшей по возрасту / ţaţă (cuvînt, cu care se adresează către o necunoscută mai în vîrstă).
ţäpu
уст. текст. поперечина между нитками основы / arh. fuscel.
10ţeh
ţeh
цех; цеховой / atelier; secţie; hală; ist. breaslă; de atelier; de secţie; de hală; de breaslă; ţeh başı начальник цеха / şeful atelierului, şeful secţiei, şef de hală.
ţélina
бот. сельдерей / bot. ţelina, teler, celină, selină.
ţelina
целина; целинный / ţelina; pămînt (teren) virgin; de ţelina, înţelenit, de pămînt virgin.
ţelofan
целлофан; целлофановый / celofan; de celofan; ţelofan torbacıı целлофановый мешочек / pungă de celofan.
ţelülóza
целлюлоза; целлюлозный / celuloză; de celuloză.
ţemént
цемент; цементный / ciment; de. din ciment; ţemént zavodu цементный завод / fabrică de ciment.
ţémentlemä́ä
цементировать / a cimenta; a lega cu ciment.
ţémentletmä́ä
заставить (велеть) цементировать / a pune, a obliga să cimenteze.
ţentner
центнер / centner.
ţéntra
центр / centru; kasabanın ţéntrası центр города / centrul oraşului, centrul urbei.
ţentral
центральный / central; ţentral órgannar центральные органы / organele centrale.
ţentralamaa
1) централизовать / a centraliza; 2) тех. центрировать / teli. a centra.
ţentralízma
полит. централизм / polit. centralism.
ţentrist
центрист / centrist.
ţentrízma
центризм / centrism.
ţénzor
цензор / cenzor.
ţenzúra
цензура; цензурный / cenzură; de cenzură.
ţenzúralı
цензурный / de cenzură; cuviincios, decent.
ţeremonial
см. / v. ţeremóniya.
ţeremóniya
церемония; обряд / ceremonie; ceremonial; obicei; datină.
30ţıba
ţı́ba
межд. 1) возглас, которым отгоняют собаку пошёл вон! / interj. ţibă! 2) окрик, обращенный к собаке цыц / interj. pst!, interj. tist! (ţîst!)
ţıdúla
записка; квитанция; пропускной билет / ţidulă, înv. ţudulă, cedulă; scrisorică; chitanţă; dovadă; permis.
32ţıga
ţı́ga
стерлядь (рыба) / iht. cegă.
ţıgára
сигарета, сигареты / ţigară (fără carton) ţigări; bir paçka ţıgára пачка сигарет / o cutie de ţigări.
ţıgárka
см. / v. ţıgára.
ţıgáşnik
мундштук / ţigaretă, muştiuc.
ţıgı-ţıgı
межд. возглас, которым подзывают коз / interj. ţîgî! (strigăt, cu care se cheamă caprele)
ţııtóra
сожительство / ţiitorie, căsătorie nelegală, concubinaj.
ţı́kla
цикл / ciclu.
ţıklón
циклон / ciclon.
40ţınk
ţınk
цинк; цинковый / zinic; de zinc.
ţınklı
оцинкованный / zincat, zincuit; galvanizat.
ţınklamaa
цинковать / a zinca, a zinciu; a acoperi cu zinc.
43ţıpa
ţı́pa
сухожилие / anatom. ten-don, ligament.
ţı́palı
жилистый; жесткий (о мясе) / vîrtos, vînoasă, vînjoasă; cu tendoane, cu vine, vînjoasă (despre carne).
ţırıltı
пение сверчков / ţărăială.
ţır-ţır
зоол. сверчок / zool. greier.
47ţırk
ţırk
цирк; цирковой / circ; de circ; ţırk prográması цирковая программа / program de circ.
ţı́rka
цесарка; цесарский / bibilică, pichere; de bibilică, de pichere; ţı́rka yımırtası яйцо цесарки / ou de bililică, ou de pichere.
ţı́rkul
циркуль / compas.
ţırkulär
циркуляр; циркулярный / circulară; circular, de circulară.