терминов: 98
страница 1 из 2
1üç
üç
три / trei; üç saat три часа (о продолжительности чего-л.) / trei ore; saat üç время — три часа / este ora trei; üç kerä три раза / de trei ori; üçü втроём, трое / în trei, tustrei; ◊ üç gücüyä уст. домотканое полотно в три ниченицы / arh. pînză de casă ţesută în trei iţe.
üçär
по три, по трое / cîte trei.
üçär-üçär
по трое; тройками / cîte trei.
üçerlik
см. / v. üçlük.
üçlü
тройной, тройственный / triplu, întreit.
üçlük
тройка; трёшка, стоимостью в три...; длиной в три...; весом в три... / trei; în valoare de trei...; în, cu lungimea de trei...; în greutate de trei...
üçüncü
третий / al treilea. üçüz триста / trei sute.
8üf
üf
межд. возглас, который издают, обжёгшись чем-л. или почуяв неприятный запах фу / interj. uf!
üfkä
гнев; зло, злоба / mînie, furie, răutate, ură; supărare; ciudă; pică; üfkäm çıkêr меня берёт зло / mă apucă mînia; üfkesini çıkarmaa рассердить, прогневать кого-л. / a supăra, a înfuria pe cineva.
üfkelenmää
сердиться, гневаться, досадовать, злиться / а se supăra, a se înfuria, a se mînia; a fi supărat, a fi necăjit, a se înciuda.
üfkeli
сердитый, рассерженный; злой, злобный; гневный; сердито; зло; гневно / supărat; furios, înfuriat, mînios, mîniat; cu supărare; rău, ciudă, răutate; cu furie, cu mînie.
üflemää
дуть, дунуть / a sufla; haşlanmış sǘtlän — üfleer yuurda da погов. обжёгшись на молоке, дует на воду / prov. cine s-a fript cu borş, suflă şi în lapte acru; cine s-a fript cu lapte, suflă şi în apă.
üfletmää
заставить (велеть) дуть (подуть) / a face, a pune, a obliga să sufle.
14ük I.
ük I.
груз; ноша, тяжесть; грузовой / greutate, sarcină, povară, fiz. gravitate, încărcătură; referitor la încărcături, la marfă; ük maşínası грузовая машина / camion autocamion.
ük II.
см. / v. üük.
üklenmää
нагружаться / a se încărca.
ükletmää
грузить, нагружать, навьючивать / a încărca, a îmbarca, a împovăra, a însămăra (pe un animal de povară).
üklettirmää
заставить (велеть) грузить (нагружать, навьючивать) / a face, a pune a obliga să încarce, să îmbarce, să împovare.
19üklü
üklü
1) нагруженный, навьюченный / încărcat, îmbarcat, împovărat; 2) беременная женщина / femeie gravidă, însărcinată.
üklük
1) груз, ноша / greutate; povară, sarcină; 2) постель, сложенная стопкой / aşternut, strîns în formă de balot, în formă de teanc.
üleştirmää
угощать, раздавать угощение (за чьё-либо здоровье или... поминание) / a trata, а ospăta, a face o cinste (în sănătatea cuiva său de pomană).
22ün I.
ün I.
1) тонкая шерсть / lînă fină, subţire; 2) шерстяная пыль / scărmănătură de lînă; 3) пакля / cîlţi.
ün II.
1) время приема пищи / timpul luării mesei, timpul alimentării (cu hrană, mîncare); 2) удой / mulsoare, cantitate de lapte muls.
24ünük
ünük
кадык / mărul lui Adam, nodul gîtului.
üredici
см. / v. üüredici.
26ürek
ürek
1) сердце, душа / inimă, suflet; üreenä görä по сердцу, по душе / pe suflet, pe plac; 2) живот, желудок / stomac, burtă, pîntece, rînză (la păsări) ürääm sürer у меня расстроился желудок / mi s-a dereglat stomacul; ◊ ürek satmaa трусить / a-i fi frică, a se teme; ürek vermää подбадривать, ободрять / a încuraja, a îmbărbăta.
üreklenmää
вдохновляться, воодушевляться / a se inspira; a se însufleţi; üreklenmiş вдохновлённый, воодушевлённый / inspirat, însufleţit.
ürekli
храбрый, смелый / viteaz, curajos, îndrăzneţ.
ürektän
искренне, от души / din suflet, sincer.
ürenmää
см. / v. üürenmää.
31ürkek
ürkek
см. / v. ürkük.
ürkmää
пугаться; шарахаться; вздрагивать (от испуга) / a se speria; a fugi, a se da lături; a tresări (de spaimă).
ürkük
пугливый, боязливый (о животных) / sperios, fricos, temător, spăimos (despre animale); ürkük kuş пугливая птица / pasăre sperioasă.
ürkütmää
вспугнуть, испугать, заставить вздрогнуть (от испуга) / a speria pe cineva; а face să tresară (de frică, de spaimă).
35ürük
ürük
быстроходный (о коне); победитель на конских скачках / iute, de marc viteză, învingător la curse la alergări (despre cai); ürük beygir быстрый конь / cal iute.
ürümää
см. / v. üürümää.
37üskü
üskü
сноп льна / snop de in.
38üst
üst
верх, поверхность / partea de sus, partea de deasupra; suprafaţă; faţa (unui obiect); yorgan üstü верх (лицевая сторона) одеяла / faţa plapumei, faţa iorganului; 2) крыша / acoperiş; evin üstü keremet фольк. дом покрыт черепицей / folc. casa este acoperită cu olane; 3) сливки / frişca, caimac; almaa çölmeklerin üstünü снять сливки с разлитого по кувшинам молока / a scoate frişca din ulcioarele cu lapte, üstsüz süt снятое молоко / lapte smîntînit; 4) в знач. служебного имени üstünä на что-л. поверх чего-л. к чему-л. / de asupra, pe, peste ceva, cineva; taş üstünä на камень / pe piatră; üstündä на чём-л., над чём-л., сверху (поверх) чего-л. / ре cevâ, cineva, de asupra; yol üstündä на дороге / în, pe drum; üstündän с чего-л., с поверхности чего-л. / de deasupra, din partea de sus; de pe...; sofra üstündän со стола / de pe masă; de deasupra mesei; ◊ üst-üstä gelmää прийтись по вкусу, подойти / a-i fi pe plac cuiva; üst köşä см. / v. üz 1. (üz koşä).
üstelemää
брать верх; побеждать / a covîrşi, a birui, a învinge.
üstün
превосходящий / superior; üstün çıkmaa а) оказаться правым, победить (в спорте и т.п.) a avea dreptate; a birui, a învinge (într-o discuţie ş. a.); 6) выйти в передовые, отличиться / a ieşi printre primii, a fi printre primii, a se deosebi, a se remarca, a fi printre învingători (fruntaşi).
üstün-körü
кое-как, по верхам / aşa şi aşa. de mîntuială, cu chiu, cu vai, pe deasupra.
üstünkü
1) находящийся на поверхности, верхний / care se află deasupra, de deasupra, de sus; 2) превосходящий (других), передовой / superior (altora); de frunte, înaintemergător, fruntaş.
üstünnük
1) превосходство / superi-oritate; 2) достижение, успех / realizare, succes.
44üsük
üsük
напёрсток / degetar.
üşenik
ленивый, медлительный / leneş, trîndav, indolent, încet, lent.
üşençäk
см. / v. üşenik.
üşenmää
лениться / a se lenevi, a trîndăvi, a-i fi lene să (...)
üşmää
см. / v. üüşmää.
üşümää
зябнуть, мёрзнуть / а suferi, a dîrdîi de frig, a îngheţa.
üşütmää
1) дать озябнуть (продрогнуть) / a face să îngheţe, să dîrdîie de frig, să fie pătruns de frig, să rebegească (de frig); 2) простудить кого-л. / a face pe cineva să răcească; üşüttün uşaa ты простудил ребёнка / ai răcit, ai îmbolnăvit copilul.