терминов: 581
страница 1 из 12
1ça
ça
межд. возглас, которым погоняют волов, чтобы они повернули направо, направо / interj. cea!, (subst.) partea dreapta, (adv.) la dreapta, (reg.) ceală!
çaak
см. / v. çakı
çaaran
приглашающий, посылаемый для приглашения, оповещающий о каком-л торжестве (о человеке) / invitator, cel care invită pe cineva, înştiintător (despre oameni).
çaaran-baaran
1) взывающий о помощи / care cheamă ajutor, chemător de ajutor; 2) крикун / ţipător, gălăgios; çaaran-baaran yok живой души нет / nu-i nici ţipenie de om.
çaarıcı
см. / v. çaaran.
çaarış
см. / v. çaarmak.
çaarış-baarış
крик, шум, гам / strigăt, gălăgie, zarvă, ţipăt; ölä bir çaarış-baarış kalktı поднялся такой шум (гам) / s-a stîrnit aşa o zarvă, gălăgie, tărăboi; çaarış-baarış — geldim, gördüm: bir top gümüş? загадка слышу шум-гам; когда пришел — увидел белый шар (курица снеслась) / se aude mare tărăboi — cînd am venit, am văzut o bilă albă (s-a ouat găina).
çaarışmaa
1) перекликаться / a se striga, a se chema; 2) поднимать шум, галдеть / a face gălăgie, zarvă.
çaarmaa
1) перекликаться / a se striga, a se chema, a-şi răspunde unul altuia; 2) поднимать шум, шуметь, галдеть / a face gălăgie, zarvă; a face larmă; 3) звать; приглашать; призывать / a chema, a pofti, a invita; düüna çaarmaa приглашать на свадьбу / a chema la nuntă, a invita la nuntă.
çaarmak
1) зов / chemare; 2) приглашение / invitaţie, invitare.
çaartmaa
заставить (велеть), позвать (пригласить, вызвать) / a pune pe cineva să cheme, a obliga (pe cineva) să invite, să cheme.
çaarılmaa
1) быть позванным; быть отозванным / afi chemat, rechemat, revocat; geeri çaarıldım я был отозван / am fost rechemat; 2) быть приглашённым / a fi invitat, poftit.
çaaşır
уст. шаровары из толстого сукна / arh. şalvari de (din) suman.
çabucak
в один миг, очень быстро, мигом / cît mai repede, foarte repede, într-o clipă, într-un moment; çabucak döndüm я вмиг вернулся / m-am întors într-o clipă.
15çabuk
çabuk
1) быстрый, скорый; быстро; скоро / repede, rapid, sprinten; 2) ловкий, проворный; ловко, проворно / abil, ager, prompt, îndemînatic; cu abilitate, cu dibăcie, (în mod) abil; çabuk elli ловкий, проворный, / abil, agil, dibaci, iscusit, prompt.
çabuk-çabuk
торопливо, поспешно, на скорую руку / grăbit, grabnic, în grabă, în pripă, de urgenţă, la repezeală.
çabuklaştırmaa
торопить, подгонять / a accelera; a grăbi, a pripi, a mîna, a da zor, a da ghes.
çabukluk
спешка, поспешность, торопливость / grabă, pripă, zor, precipitate.
çadır
1) шатер, палатка / şatră, cort; 2) зонтик / umbrelă; çadır çiçää бот. колокольчик / bot. clopoţel.
çak I.
частица до / prepoz. pînă la, pînă; çak panayıra до базара / pină la tîrg; pînă la piaţă.
çak II.
подр. звуку удара или столкновению двух предметов. трах / interj. buf!, tronc!
22çakal
çakal
лошадь с белым пятном на лбу / cal ţintat; kara çakal вороная с белым пятном на лбу / (cal) negru ţintat; dooru çakal гнедая с белым пятном на лбу / cal murg ţintat.
23çakı
çakı
складной нож; перочинный ножик / cuţitaş, briceag.
çakıl I.
галька; щебень / prundiş; pietriş; çakıl taşı мелкий камень, щебень / pietriş, piatră, spartă, alcărie.
çakıl II.
грязь, помет (присохшие к шерсти животных) / baligă şi altă murdărie uscată (lipită de părul animalelor).
çakıldak I.
1) веревочная упряжь / hamuri (harnaşamente), făcute din frînghii; 2) веревка (за которую припрягают лошадей к волам в плуге) / curmei (cu care se face legătură între tînjală şi cruce, cînd se ară cu boii şi cu caii împreună); 3) погремушка / jucărie zîngănitoare, sunătoare.
çakıldak II.
см. / v. çakıl II.
çakıldamaa
журчать / а murmura, a susura; sel çakıldêêr журчит ручей / pîrăul murmură, susură.
çakıllanmaa
покрываться комочками грязи (присохшими к шерсти животных) / a se acoperi cu bulgări de baligă sau cu altă murdărie uscată (lipită de părul animalelor).
çakıllık
место, усеянное галькой (щебнем) / loc prunduit, loc acoperit cu pietriş, cu prundiş.
çakıltı
стук (цоканье) копыт / tropotul copitelor.
çakır I.
голубой, серовато-голубой / albastru, albastru-suriu; çakır gözlü а) голубоглазый / cu ochi albaştri; б) разноглазый (с глазами разного цвета) / cu ochi de culori diferite, ceacîr.
çakır II.
1. уст. чародей, маг / arh. vrăjitor; mag; 2. пытливый / curios, doritor de a şti, scrutător, cercetător (despre privire), dornic de a şti.
çakmaa
1) высекать огонь при помощи кремня / a scapără (cu cremene); 2) вколачивать, вбивать / a bate (o ţintă, un par), a înfige; çak bir enser! вбей гвоздь! / bate ţinta!; 3) сверкать (о молнии) / a scapără, a fulgera; çimçirik çaktı сверкнула молния / fulgerul a scăpărat; 4) сильно ударять / a lovi, a izbi tare, cu putere; çakmaa bir şamar дать затрещину / a trage o palmă zdravănă; 5) перен. выпивать / figurat a bea, a trage la măsea; / çakmaa birär filcan şarap выпить по стакану вина / a bea, a «trage» cîte un pahar de vin.
çakmak
1) огниво, кремень; зажигалка / amnar; cremene; brichetă; çakmak taşı кремень / cremene, silex; 2) вспышка, сверкание / izbucnire, aprindere, strălucire, sclipire, seînteiere, scăpărare; çakmakları diil taman у него не все дома / fără о doagă, ieşit din minţi.
çakmakçı
делающий или продающий огнива, зажигалки / om, care face ori vinde amnare, brichete, brichetar.
çakmaklı
кремневый / de, cu cremene, de silex; çakmaklı düven кремневая молотилка (рама, подбитая острыми кремнями) / treierătoare cu cremene.
çakmaksız
1. без кремней, с выпавшими кремнями (о молотилке) / fără cremene (despre treierătoare); 2. перен. безумец; безумный / figurat smintit; nebun, ieşit din minţi.
çaktırmaa
заставить (велеть) вколотить (вбить) / a pune să bată (о ţintă, un par), să înfigă.
40çala
çála
см. / v. ça.
41çalar
çalar
поющий / care cîntă, cîntăreţ, interpret (de cîntece); çalar kuş певчая птица / pasăre cîntătoare; çalar saat a) часы с боем / ceasornic cu sonerie; б) будильник / ceas-deşteptător.
çaldırmaa
1) прозевать (дать украсть); проглядеть / a da posibilitate să fure; a scăpa (din vedere); 2) заставить играть (на музыкальном инструменте) / a pune să interpreteze, să cînte (la un instrument); çaldırmaa bir hóru попросить сыграть хору (см. / v. hóru) / а ruga să cînte (să interpreteze) o horă; 3) завязать узлы (петли) / a înnoda, a face noduri (laţuri); çaldırmaa iplii сделать узел на нитке / a face un nod (pe aţă).
çaldırtmaa
см. / v. çaldırmaa.
çalgı
1. певчий / cîntător; çalgı kuş певчая птица / pasăre cîntătoare; 2. 1) музыкальный инструмент / instrument muzical; 2) инструментальная музыка / muzică instrumentală.
çalgıcı
музыкант / muzicant, interpret de muzică.
çalgıcılık
профессия (занятие) музыканта / profesia muzicantului; çalgıcılık etmää быть музыкантом / a fi muzicant, a se ocupa cu muzica.
çalgın
тонкий, тощий; ущербный (о зерне) / subţire, slab, pişcat; scăzut, slăbit, jigărit; çalgın ekin тощее зерно / grăunţe mîncate, pişcate, slabe, subţiri.
48çalı
çalı
1) терн; терновый / pofumbrel; de porumbrel; çalı fışkanı ветка терна, терновая ветка / varga (creangă) de porumbrel; 2) заноза, колючка; колючий / şteap, ghimpe; cu ghimpi; çalı aul колючая (живая) изгородь / gard din tufe (de porumbrei, păducei ş.a.); çalı kuşu королёк (птица) / zool. auşel, pitulice.
çalıcı
певец / cîntăreţ, interpret (de cîntece).
çalık
тонкий, тощий (о зерне) / subţire, pişcat, scăzut (despre grăunţe); çalık tenä тонкое зерно / grăunţe pişcate, mîncate, scăzute.