терминов: 12395
страница 2 из 248
aarlaştırmaa
делать более тяжёлым (трудным), отягощать, обременять; затруднять, осложнять / a face să devină mai greu, mai anevoios; a încărca, a îngreuia, a complica, a împovăra.
aarlık
1) тяжесть; вес / greutate, fiz. gravitate; 2) тягость, бремя, обуза / povară, sarcină.
aarmaa I.
уст. испытывать боль / a suferi durere, a avea dureri, a simţi dureri, a durea; başım aarer фольк. у меня болит голова / folc. mă doare capul.
aarmaa II.
1) уст. светать / arh. a se lumina de ziuă, a se face ziuă, a se crăpa de ziuă; dan erleri aarer светает, занимается заря / se luminează de ziuă; 2) редко болеть, седеть, становиться седым / rar a încărunţi, a albi, a deveni cărunt.
aartmaa
повесить что-л. для просушки / a întinde (rufele ete.) pentru uscare, zvîntare.
56aaz I.
aaz I.
1) рот, уста, пасть / gură; bot, aaz içi полость рта / cavitate bucală: aazdan solumaa дышать ртом / a respira prin gură; aazını açmaa прям. и перен. разинуть (раскрыть) рот / аcăsca gura; susêr, sansın aazına su almış погов. молчит, как будто воды в рот набрал / prov. tace, parcă a luat apă în gură; 2) горло, горлышко, выходное отверстие / gură, gît, orificiu deieşire; çuvalın aazı горловина мешка / gura sacului; şişenin aazı горлышко бутылки / gîtul sticlei; sobanın aazı устье печи / gura sobei; 3) дуло / gură, ţeava; tüfään aazı дуло винтовки / gura armei, ţeava armei; 4) прост. едок / gură; kaç áazsınız? сколько вас едоков? / cîte guri sînteţi?; ◊ bir aazda в один голос, все вместе, хором / într-un glas, într-o voce; áaz-aaza с глазу на глаз, наедине / gură-n gură, între patru ochi; aazdan-aaza или aaz-aazdan из уст в уста / din gură-n gură; aaza düşmää стать предметом разговоров, стать притчей во языцех / a intra-ngura lumii; aazını kopürtmää (yaymaa) браниться, ругаться, сквернословить / a face gurămare; a se certa în mod grosolan; aazını toplamaa хранить молчание, держать язык за зубами / a pune lacăt la gură, aţine limba după dinţi; bakmaa birkimseyin aazına смотреть в рот кому-л. / a se uita în gura cuiva; çiinemää dä aazına koymaa разжевать и в рот положить / a pune, a da mură-n gură.
aaz II.
см. / v. az.
58aazdan
aazdan
устный; устно / oral. verbal; aazdan halk yaratması устное народное творчество / creaţie orală populară.
59aazlı
aazlı
1) с каким-л. ртом / care are gură, cu gură; 2) имеющий горловину, горлышко / care are gură, cu gură, cu gît; boş aazlı пустомеля, болтун / gură-spartă, moară stricată; mındar aazlı сквернослов / spurcat la gură; açık aazlı ротозей; дурак / gură cască, prost; sulu aazlı слюнтяй / papă-lapte.
aazlık I.
удила / zăbală.
aazlık II.
текст. пересечение нитей основы между батаном и ремизкой / text. încrucişarea firelor între vatale şi iţe.
aazsız
бессловесный, тихий, робкий, безответный / mult tăcut, timid.
63aba
aba
уст. 1) аба (грубое домотканое сукно) / arh. aba; 2) плащ, пальто из абы / suman, zeghe, palton de aba; 3) войлок; войлочный / pîslă; de pîslă; 4) валенки / pîsle.
64abacı
abacı
уст. 1) ремесленник, изготовляющий абу (см. / v. aba 1); торговец абой; портной шьющий из абы / arh. abagiu; 2) бука, пугало / gogoriţă, moşu, sperietoare, momîie.
abacılık
уст. мастерская по изготовлению абы (см. / v. aba 1)) / arh. confecţionarea unei ţesături groase de lînă, numită în trecut aba.
66abajur
abajur
абажур / abajur.
abalık
рулон абы (см. aba 1) / un rulou (sul) de aba.
abandırmaa
заставить (велеть) опираться (на что-л.) / a pune pe cineva să se rezeme, a face ca cineva să se rezeme.
abanmaa
1) навалиться, налегать, давить своей тяжестью / a apăsa, a se lăsa cu toată greutatea pe cineva, pe ceva; 2) опираться, прислоняться / a se rezema, a se sprijini; 3) свешиваться; наклоняться / a se apleca.
70abhaz
abhaz
абхазец; абхазский / abhazian; abhaz dili абхазский язык / limba abhaziană.
abházça
по-абхазски, на абхазском языке / în abhază, în limba abhaziană.
72abla
áblá
1) уст. старшая сестра / arh. sora mai mare; 2) уважительное обращение к девушке, к молодой женщине / adresare în semn de respect către oricare fată sau femeie tînară.
abonement
абонемент / abonament.
74abrat
abrat
см. / v. survátka.
abreviatura
лингв. аббревиатура / lingv. abreviatura.
abrikos
абрикос (дерево и плод); абрикосовый / cais, caisă; de cais.
absolüt
1) абсолют / absolut; 2) абсолютный / absolut.
absolütízma
абсолютизм / adsolutism.
79abur
ábur
1) пар, пары / abur, vapori; 2) испарение / evaporare, volatilizare.
aburlanmaa
испускать пар, испаряться; запотевать (о стекле), увлажняться / a aburi, a se evapora; a se aburi, a se umezi.
81aburlu
áburlu
покрытый паром; запотевший / aburit, (acoperit) cu aburi.
áburluk
выделяющий пар; покрытый паром; запотевший / aburos, aburit.
83abzaţ
abzaţ
абзац / alineat.
84acaba
ácabá
частица разве, неужели; ли; а так ли / particula oare; ácabá öla mi? неужели так?, разве так?, а так ли это? / oare aşa e?
85acelä
acelä
срочный, экстренный; срочно, экстренно / urgent, de urgenţă; acelä etmää торопиться, спешить / a se grăbi, a se pripi.
86acemi
acemi
1) дикий, необученный, необъезженный, недрессированный (о животных) / sălbatic, nedresat, neînvăţat (nepus) la ham (despre animale); 2) неопытный / lipsit de experienţă.
acı I.
1. 1) горький, невкусный; горько, невкусно / amar, fără gust, negustos; aci kirez горькая черешня / cireşe amare; pelin gibi acı горький как полынь / amar ca pelinul; 2) перен. горький, мучительный; горько, мучительно / figurat amar chinuitor, dureros; acı gerçek горькая правда / adevărul amar; 2. в разн. знач. боль; горечь; обида; обидный; больно, горько / durere, amar, nenorocire; ofensă; dureros; acı çekmää терпеть (переносить) боль, страдать / a trage durere, a suferi; ◊ kim dátmamış acıdan, annámeer tatlıdan da погов. кто горя не узнал, тот счастья не видал (букв. кто не вкусил горького, тот не поймёт и сладкого) / prov. cine n-a gustat amarul, nu ştie ce-i zahărul; acı patlacanı kraa haşlamaz поел, горький помидор и иней не берёт / prov. pătlăgica amară nici bruma n-o bate.
acı II.
см. / v. hacı.
89acıca
acıca
горьковатый; горько / amărui, puţin amar; amar.
acıkmaa
быть голодным, проголодаться / a flămînzi, a simţi foame, a i se face foame, a-i fi foame.
acıktırmaa
заставить голодать, морить голодом / a înfometa, a omorî prin foame, a impune foame.
acılamaa
1) придавать горьковатый вкус, делать горьким / a amărî; 2) перен. обижать, расстраивать / figurat a jigni, а ofensa, a amărî; birkimseyin canını acılamaa сильно огорчить кого-л. / a-i face cuiva inimă rea; birkimseyin yaşamasını acılamaa отравлять кому-л. жизнь / a amărî viaţa sau zilele cuiva.
acılanmaa
1) становиться (делаться) горьким, горкнуть / a se face amar, a se amărî; oloy acılanmış масло прогоркло / uleiul s-a amărît; 2) перен. испытывать боль (страдание) / figurat a se mîhni, a se amărî, a se întrista; 3) быть печальным (опечаленным); печалиться, огорчаться, расстраиваться; скорбеть / a deplînge, a fi cuprins de mîhnire, a fi întristat.
acılı
печальный, скорбный; огорчённый / amărît, trist, îndurerat, mîhnit; acılı haber скорбная весть / veste îndurerată.
acılık I.
горе, боль, переживания; горечь / durere, mîhnire, suferinţă; amăreală; bu acılıklar ihtärlattılar onu эти переживания состарили его / suferinţele l-au îmbătrînit.
acılık II.
см. / v. hacılık.
acımaa
1) болеть — o чём-л. / a fi îngrijorat, a fi neliniştit pentru cineva, a-i durea inima pentru cineva; acıyêr ayaam у меня болит нога / mă doare piciorul; 2) жалеть кого-л., сочувствовать кому-л.; сожалеть / a ave, a i se face milă; a fi cuprins de mîhnire; a compătimi.
acınmaa
1) печалиться, огорчаться / a se întrista, a se mîhni, a se amărî; 2) жалеть, сочувствовать / a avea milă, a compătimi; 3) сожалеть / a regreta.
acımsı
горьковатый / amărui, puţin amar.
acınacak
достойный сожаления (жалости); жалкий, плачевный; досадный, прискорбный / demn de a fi compătimit, deplorabil; neplăcut, supărător; trist, dureros, regretabil; acınacak hal жалкое (плачевное) состояние / stare deplorabilă.