терминов: 179
страница 1 из 4
zaabit
1) начальник, шеф; хозяин / şef, stăpîn; 2) уст. властитель, властелин / arh. stăpîn, suveran, stăpînitor; 3) уст. офицер / arh. ofiţer; zaabit yardımcısı денщик / ordonanţă.
zaabitlär
начальство / direcţie, conducere, autorităţi.
zaabitlik
1) положение начальника (шефа, хозяина / şef, stăpîn; 2) уст. власть, владычество, господство / arh. domnie, dominaţie, stăpînire; zaabitlik etmää властвовать, господствовать / a stăpîni, a domni.
zaamet
1) забота, беспокойство / grijă, nelinişte, tulburare, agitaţie; yóktu zaametim! вот не было заботы! / asta mai lipsea!; diil benim zaametim не моя забота, не моё дело / asta nu-i grija mea, asta nu mă priveşte; bu artık benim zaametim! это уже моя забота! / despre asta mă voi îngriji eu!, lasă asta pe mine!; zaamet etmää беспокоиться, заботиться / a avea grijă, a purta de grijă; sáyma zaametini! не посчитай за труд, сделай одолжение! / fii bun, te rog! fă-mi serviciul!; 2) труд / muncă; çok zaamet koymaa вложить много труда во что-либо / a depune multă muncă în ceva.
zaametçi
работник, труженик; сотрудник / muncitor, truditor; colaborator.
zaametli
заботливый, беспокойный; заботливо, беспокойно / grijuliu; cu grijă, cu solitudine; zaametli boba заботливый отец / părinte grijuliu; zaametli büütmää заботливо растить кого-что-либо / a creşte cu grijă.
zaametsiz
беззаботный, беззаботно / fără de griji, nepăsător; fără de grijă, cu nepăsare; zaametsiz yaşamaa жить беззаботно / a trăi fără griji, cu nepăsare.
zaametsizlik
отсутствие забот, беззаботность, беспечность / lipsă de griji, nepăsare.
zaarä
продукты, заготовленные впрок (главным образом соленья, овощи) / alimente de rezervă (mai ales despre murături).
10zabun
zabun
худой, тощий / slab, vi-tion; zabun adam худой человек / om slab; zabun yaanı тощее мясо / carne slabă, carne macră.
zabunca
худощавый, щуплый / slăbănog, plăpînd.
zabunnamaa
худеть, тощать / а slăbi; zabunnamışın ты похудел / tu ai slăbit.z
zabunnamak
похудение / slăbire.
zabunnatmaa
заставить похудеть, способствовать похудению / a face să slăbească, a contribui la slăbire.
zabunnattırmaa
см. / v. zabunnatmaa.
zabunnuk
худоба, худосочие, худощавость / slăbiciune fizică, eötenuare, epuizare, înfăţişare uscăţivă.
zadátka
см. / v. pey.
18zafet
zafet
уст. угощение / ospătare, tratare; zafet kurmaa устроить угощение (пир) / a da, a organiza о masă, un banchet.
19zahra
zahra
см. / v. zaarä.
zaklöpka
заклёпка / nit.
zaklöpkalamaa
заклёпывать / а ni tui.
22zakon
zakon
закон / lege; zakona görä по закону, законно / conform legii, după lege; legitim; zakona karşı а) против закона / contra legii; б) противозаконный; противозаконно / ilegal, în contradicţie cu legea; zakonu bozmaa нарушать закон, переступать закон / a încălca legea; zakon çıkarmaa издавать закон / a promulga, a scoate o lege; zakon çıkaran а) законодатель / legiuitor; б) законодательный / legislativ; zakon çıkaran organ законодательный орган / organ legislativ.
zakónca
по закону, законным образом, законно / după lege, conform legii, legal, legitim.
zakoncu
законник; законопослушный человек / legist, persoană, care respectă legile.
zakonnaşmaa
узакониваться, быть утверждённым на законном основании / a se legifera, a se legaliza.
zakonnaştırmaa
узаконивать, придавать законную силу, утверждать на законном основании / a legifera, a legaliza, а afirma (a confirma) în corespundere cu legile în vigoare.
zakonnaştırmak
узаконение / legiferare, legalizare
zakonnu
1) законный; законно / legitim, legal; 2) закономерный; закономерно / conform legii, (în mod) regulat, firesc.
zakonsuz
незаконный, беззаконный; незаконно, беззаконно / nelegitim, ilegal, nelegal, (în mod) ilicit; zakonsuz iş незаконное дело / lucra ilegal, nelegitim; zakonsuz kavramaa захватить незаконно / a ocupa, a-şi însuşi ilegal.
zakonsuzluk
беззаконие / ilegalitate, fărădelege, nelegiuire.
31zal
zal
зал / sală; oyun zalı игорный зал / sală de jocuri.
32zala
zála
см. / v. zal.
33zaman
zaman
1) время / vreme, timp; zamanında вовремя, своевременно / la timp oportun; bir zaman однажды / odată; ne zaman geldi! какое врему наступило! / ce vreme a venit!; о zaman zordu! то было тяжёлое врем / а fost timp greu; gelecek zaman грам. будущее время / gram. timpul viitor; geçmiş zaman грам. прошедшее время / gram. timpul trecut; şindiki zaman грам. настоящее время / gram. timpul prezemt; 2) срок, пора / termen, răgaz, durată, timp; geldi zamanı пришла его пора / a venit timpul lui; zaman hayır olsun! добрый день! (приветствие) / bună ziua! (salutare).
zamannếêrsınız!
см. / v. zaman hayır olsun!
zamázka
замазка / chit; zamázka urmaa промазать замазкой / a unge cu chit, a chitui.
zamazkalamaa
промазать замазкой / a chitui.
37zambak
zambak
1. синий / albastru; 2. бот. ирис, петушки / bot. iris, stînjenel.
38zanaat
zanaat
занятие, ремесло; специальность / ocupaţie, meşteşug, meserie; zanaat edenmää (kazanmaa) приобретать ремесло (специальность), овладевать специальностью / a căpăta о meserie, a deveni meseriaş; ne zanaatın var? ты чем занимаешься, какая у тебя профессия? / (dumneata) cu ce te ocupi?, (dumneata) ce meserie ai?
zanaatçı
ремесленник / meşteşugar, meseriaş.
zanaatlaşmaa
заниматься / a se ocupa, a se îndeletnici; néylän zanaatlaşếrsın? чем занимаешься? / cu ce te ocupi?, cu ce eşti ocupat?
zanayat
см. / v. zanaat.
42zap
zap
управа / dreptate; bulacam bän ona zap я найду на него управу / voi găsi eu ac de cojocul lui; ona yok zap на него нет управы / nu-i poţi veni de hac; zap etmää см. / v. zapetmää .
zápanki
запонка / buton de guler sau de manşetă; zápankilär запонки / butoane.
zapartak
яйцо-болтун / ou fără bănuţ, ou limpede
45zapas
zapas
запас / rezervă; zapas için про запас, запасной / de rezervă; zapas hazırlamaa готовить про запас, запасать, запасаться / a face rezerv, a se aproviziona.
zapetmää
1) управлять / a stă-pîni, a conduce; zapetmää büük padişaalıı управлять большим государством / a conduce, a cîr-mui un stat nure, o ţară mare; 2) управляться, справляться / a se conduce, a reuşi; a o scoate la capăt, za se interesa; zapedä́meyecän bu sürüyü ты не управишься с этим стадом / tu n-ai s-o scoţi la capăt cu turma asta; gǘcülä zapettim kendimi я еле (едва) сдержал себя / de abia m-am stă-pînit, de abia m-am reţinut.
47zaplı
zaplı
разумный, понятливый / înţelept, deştept, cuminte; zaplı cuvap разумный ответ / răspuns raţional, rezonabil; zaplı can разумное существо / fiinţă raţională.
zapsız
1) предоставленный самому себе, без присмотра, без надзора; распущенный / lăsat de capul lui, fără supraveghere, destrăbălat, desfrînat; zapsız hayvannar скот без присмотра / vite lăsate de capul lor, vite fără stă-pîn; 2) бесхозяйственный / lipsit de spirit gospodăresc, nepractic; zapsız kullanmak бесхозяйственное отношение / atitudine negospodărească, lipsită de spirit gospodăresc; 3) неудержимый, неукротимый / neînfrî-nat, nesupus, imptuos, năvalnic, nestăvilit, care nu poate fi condus; by beygir zapsız этот конь с норовом / calul acesta este nă-răvos, nărăvaş; maşína zapsız kaldı машина стала неуправляемой / vaşina a devenit nemaniabilă, nedirijabilă.
zapsızlık
1) бесхозяйственность / lipsă de spirit gospodăresc; 2) распущенность, бесстыдство / neruşinare, desfrîu, destrăbălare.
50zapt
zapt
см. / v. zap.