терминов: 244
страница 1 из 5
şaf:
şaf kalkmaa а) вставать на дыбы (о лошади) / a se ridica în două picioare (despre cai), a cabra; б) перен. вставать на дыбы, протестовать, не соглашаться / figurat a se înfuria, a se mînia, a se încăpăţina, a protesta, a nu fi de acord.
şafk
свет; зарево / lumină; văpaie, vîlvătae; yangın şafkı uzakta görüner вдали виднеется зарево пожара / în depărtare se vede vîlvătaia incendiului; şafk etmää светить / a lumina.
şafklandırmaa
освещать, озарять / a lumina, a însenina.
şafklı
освещенный; светящий, освещающий; светлый, яркий / luminat; luminiscent, strălucitor; luminos; şafklı taraf солнечная (освещенная) сторона / partea dinspre soare, partea luminată, partea luminoasă.
5şah
şah
1) шах (титул) / şah, rege; 2) шахм. шах / şah şah.
şáhmata
шахматы; шахматный / şah; de şah; şáhmata oynamaa играть в шахматы / a juca şah.
şahmatist
шахматист / şahist, jucător dfe şah.
şáhta
шахта, рудник / mină.
şahtör
шахтёр; шахтёрский / miner; de miner.
şampánski
шампанское / şampanie.
şannamaa
почитать, оказывать уважение / a stima, a cinsti, a venera
şannı
1) известный, славный, знаменитый / cunoscut, renumit, reputat, slăvit, onorabil, vestit; 2) почетный, достойный; почетно, достойно / de onoare, destoinic, onorabil, de cinste, onorific, demn, cu demnitate
13şans
şans
шанс / şansă; şans yok шансов нет / nu-i nici o şansă
şansız
бесславный, безвестный, бесславно / lipsit de glorie, dezonorat, fără cinste, fără glorie, necunoscut, fără renume, dezonoare, infamie; şansız kaybelmää погибнуть беселсавно / a cădea, a pieri fără glorie (de exemplu, în luptă).
şansızlık
безвестность, неизвестность; şansızlık şan besleer погов. безвестность подготавливает известность / prov. anonimatul pregăteşte (naşte) renume-le.
şánsora
отныне, впредь / de acum înainte, de acum încoli, pe viitor.
şantaj
шантаж / şantaj.
şantajist
шантажист / şantajist.
şantajlamaa
шантажировать / a şantaja.
şantajlamak
шантажирование, шантаж / şantajare, şantaj.
21şanti
şánti
шутл. цыган / glum. ţigan; şánti gezmää кочевать / a duce o viaţă nomadă, a umbla cu şatra din loc în loc, a hoinări, a pribegi, a-şi schimba des locul de trai.
şap I.
хим. квасцы / chim. piatră acră, alaun.
şap II.
вет. копытница / vet. boală de copite la copitate; şap tutmaa заболеть копытницей / a / se îmbolnăvi copitele.
24şapka
şápka
фуражка, кепка / şapcă, chipiu; şápka çıkarmaa a) снимать шапку / a-şi scoate căciula, şapca; б) снимать шапку (в знак приветствия), приветствовать, кланяться / a scoate căciula, a da bună ziua, a saluta; в) оказывать внимание, проявлять особое уважение / a avea respect pentru cineva; г) раболепствовать, льстить, унижаться / a se căciuli, a se ploconi, a se umili, a se înjosi; kozoroksuz şápka фуражка без козырька, берет / şapcă fără cozoroc, beretă, bască; şápkaylan saurmaa звать (подзывать) издали / а chema din depărtare.
şaplamaa
смазывать квасцами / a da cu piatră acră, a unge cu alaun.
şaplı I.
терпкий (на вкус), вяжущий / strepeziu, acerb, sti-fos, liant, acru, aspru (despre gust); şaplı şarap терпкое вино / vin acru.
şaplı II.
больной (заболевший) копытницей (о животиах) / suferind de boala de copite (despre animale).
şaraat
уст. суд / arlı. judecată, judecătorie.
şaráda
шарада / şaradă.
şarampoy
редко спица / rar spiţă.
31şarap
şarap
вино; винный / vin; de, pentru vin; gülgülü şarap розовое вино / vin roz, vin ghiurghiu-liu (vin ghiulghiuliu), vin profiriu; deli şarap молодое вино / tulburel (despre vin); şarap maazası винный погреб / pivniţă, cramă, beci (de vin).
şarapána
винодельческий чан / cadă, lin.
şarapçı
1) винодел / vinificator, vinar; 2) виноторговец / negustor de vinuri.
şarapçılık
l) виноделие; занятие винодела / vinificaţie, vinifı-care, oenologie; profesiune vini-ficatoruhii, oenologului; 2) занятие виноторговца / profesiunea negustorului de vinuri.
35şarf
şarf
шарф, кашне / fular; eşarfă.
36şarga
şárga
буланый (о масти лошади) / şarg; şárga beygir буланый конь / cal şarg.
şarhat
уст. земля; сторона; страна / arh. pămînt; ţinut; ţară.
38şarj
şarj
шарж / şarjă, caricatură.
şarlatan
шарлатан; шарлатанский / şarlatan; şarlatanesc.
şarlatannık
шарлатанство / şar-latanism, şarlatanie.
şarnir
шарнир; шарнирный / articulaţie, balama; ţîţînă; cu balama, cu ţîţînă, cu articulaţie; şarnir baalaması шарнирная подвеска / suport suspendat cu bălă-măli.
şarıldamaa
1) журчать / a murmura, a susura; 2) шуметь (о воде) / a face zgomot (despre apă), a susura.
şarıl-şarıl
см. / v. şar-şar.
şarıltı
1) журчание / murmur, susur; 2) шум падающей воды / zgomotul apei căzătoare.
şar-şar
подр. журчанию воды, шуму водопада / şar-şar zgomotul, ce imită murmurul apei ori vuetul unei cascade; şar-şar akmaa течь с шумом, литься с шумом / a crge cu zgomot.
46şart
şart
условие / condiţie.
47şaş
şaş
1. ошалелый, обалделый / buimăcit, năucit, zăpăcit, uluit, buimac; şaş olmaa ошалеть, обалдеть / a se buimăci, a fi uluit, a rămîne zăpăcit, a-şi pierde capul; 2. глупец, придурок; глуповатый / nerod, prost, cu gărgăuni în cap; ◊ şaş gözlü косоглазый / saşiu, cu privire crucişă, strabic ólma şaş! не сходи с ума! / nu fi prost!, nu-ţi ieşi din minţi!; şaş kalmaa изумиться, удивиться, поразиться / a se mira, a rămîne uimit, a fi surprins.
şaş-beş
замешательство, оторопь / confuzie, zăpăceală, derută, încurcătură; încremenire, în-lemnire, perplexitate, şaş-beş kalmaa прийти в замешательство, оторопеть, растеряться / a se zăpăci, a se deruta, a încremeni, a înlemni, a se pierde.
şaşist
шашист / jucător la jocul de dame.
şaşık
1) запутанный / încurcat, încîlcit; şaşık ipliklär запутанные нитки / aţă încîlcită; şaşık yollar путаные тропы / drumuri (cărări) întortocheate, încurcate; 2) ошибочный; ошибочно / greşit; şaşık saymaa ошибиться при счёте / a socoti greşit, a se greşi calculînd.